666 Satan ตอนที่ 1-76 [ThaiScanGOD]

666 Satan ตอนที่ 1-76 [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

666 ซาตาน เป็นผลงานของอาจารย์ เซชิ คิชิโมโตะ น้องชายฝาแฝดของอาจารย์มะซะชิ คิชิโมะโตะคนวาดเรื่องนารูโตะ

เรื่องราวของ 666 ซาตาน เริ่มจากจีโอ ฟรีด และรูบี้ เครเซนต์ การพบกันของทั้งคู่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่อง (เหมือนเจ้าหางลิงกะยัยหัวฟ้า)

จีโอ ฟรีด มีอีกร่างหนึ่งคือซาตานสิงสถิตย์อยู่ (เหมือนนารูโตะเลย คนพี่เน้นตำนานของปีศาจจิ้งจอก คนน้องเน้นตำนานของซาตาน) เพราะเหตุนี้ทำให้ถูกทุกคนเกลียดตั้งแต่เด็กๆ สิ่งที่เขาเชื่อใจมีเพียงตัวเองและเงินเท่านั้น ความฝันของเขาคือการยึดครองโลก

666 Satan ตอนที่ 1-76

เรื่องย่อ

666 ซาตาน เป็นผลงานของอาจารย์ เซชิ คิชิโมโตะ น้องชายฝาแฝดของอาจารย์มะซะชิ คิชิโมะโตะคนวาดเรื่องนารูโตะ

เรื่องราวของ 666 ซาตาน เริ่มจากจีโอ ฟรีด และรูบี้ เครเซนต์ การพบกันของทั้งคู่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่อง (เหมือนเจ้าหางลิงกะยัยหัวฟ้า)

จีโอ ฟรีด มีอีกร่างหนึ่งคือซาตานสิงสถิตย์อยู่ (เหมือนนารูโตะเลย คนพี่เน้นตำนานของปีศาจจิ้งจอก คนน้องเน้นตำนานของซาตาน) เพราะเหตุนี้ทำให้ถูกทุกคนเกลียดตั้งแต่เด็กๆ สิ่งที่เขาเชื่อใจมีเพียงตัวเองและเงินเท่านั้น ความฝันของเขาคือการยึดครองโลก

666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 1
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 2
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 3
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 4
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 5
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 6
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 7
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 8
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 9
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 10
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 11
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 12
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 13
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 14
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 15
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 16
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 17
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 18
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 19
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 20
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 21
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 22
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 23
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 24
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 25
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 26
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 27
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 28
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 29
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 30
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 31
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 32
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 33
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 34
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 35
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 36
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 37
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 38
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 39
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 40
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 41
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 42
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 43
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 44
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 45
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 46
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 47
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 48
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 49
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 50
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 51
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 52
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 53
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 54
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 55
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 56
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 57
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 58
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 59
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 60
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 61
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 62
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 63
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 64
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 65
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 66
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 67
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 68
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 69
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 70
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 71
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 72
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 73
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 74
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 75
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 76
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 77
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 78
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 79
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 80
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 81
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 82
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 83
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 84
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 85
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 86
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 87
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 88
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 89
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 90
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 91
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 92
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 93
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 94
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 95
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 96
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 97
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 98
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 99
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 100
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 101
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 102
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 103
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 104
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 105
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 106
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 107
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 108
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 109
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 110
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 111
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 112
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 113
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 114
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 115
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 116
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 117
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 118
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 119
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 120
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 121
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 122
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 123
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 124
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 125
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 126
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 127
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 128
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 129
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 130
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 131
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 132
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 133
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 134
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 135
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 136
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 137
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 138
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 139
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 140
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 141
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 142
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 143
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 144
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 145
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 146
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 147
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 148
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 149
666 Satan ตอนที่ 1-76 Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel