Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน [ThaiScanGOD]

Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

อ่านไททัน หลายร้อยปีก่อน มนุษย์เกือบสูญพันธ์เพราะเผ่าพันธุ์ยักษ์ที่ปรากฏตัวและกินมนุษย์จำนวนมาก จนมนุษย์ที่เหลือรอดเพียงน้อยนิดได้ก่อสร้างกำแพงขนาดใหญ่กว่าพวกยักษ์มาคุ้มครองเมืองตัวเอง ซึ่งพวกยักษ์ที่สูงเพียง 3 – 15 เมตร ไม่สามารถผ่านกำแพงที่สูงร่วม 50 เมตรเข้ามาได้ วันหนึ่งหลังจากผ่านมานานร่วมศตวรรษ ก็ปรากฏยักษ์ที่สูงใหญ่กว่ากำแพง มาสร้างสร้างช่องว่างบนกำแพงให้ยักษ์ตนอื่นบุกเข้าเมือง ไล่กินประชากรในเมือง ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งต้องหนีไปกำแพงชั้นใน และเกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ ตัวเอกของเรื่อง “เอเลน” ที่ฝันจะได้เป็นทหารในกองทัพ ในวันที่เกิดเหตุร้ายนั้น เขาได้เห็นแม่ตนถูกพวกยักษ์กินต่อหน้าเขา ถึงจะเอาตัวรอดมาได้ แต่ก็ทำให้เขาเริ่มตระหนักถึงความอ่อนแอของมนุษย์ที่พ่ายแพต่อพวกยักษ์ และขอสาบานว่าจะฆ่ายักษ์ทุกตนเพื่อแก้แค้นให้เหล่ามนุษยชาติ หลังจากนั้นเขาและพี่สาวบุญธรรม “มิคาสะ” ได้เข้าร่วมกองทัพและฝึกฝนวิชาการต่อสู้ จนเข้าร่วมกองทัพทและเตรียมรับมือต่อกรกับพวกยักษ์ที่ครองผืนดินที่เคยเป็นของมนุษย์มาก่อน

Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน

เรื่องย่อ

อ่านไททัน หลายร้อยปีก่อน มนุษย์เกือบสูญพันธ์เพราะเผ่าพันธุ์ยักษ์ที่ปรากฏตัวและกินมนุษย์จำนวนมาก จนมนุษย์ที่เหลือรอดเพียงน้อยนิดได้ก่อสร้างกำแพงขนาดใหญ่กว่าพวกยักษ์มาคุ้มครองเมืองตัวเอง ซึ่งพวกยักษ์ที่สูงเพียง 3 – 15 เมตร ไม่สามารถผ่านกำแพงที่สูงร่วม 50 เมตรเข้ามาได้ วันหนึ่งหลังจากผ่านมานานร่วมศตวรรษ ก็ปรากฏยักษ์ที่สูงใหญ่กว่ากำแพง มาสร้างสร้างช่องว่างบนกำแพงให้ยักษ์ตนอื่นบุกเข้าเมือง ไล่กินประชากรในเมือง ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งต้องหนีไปกำแพงชั้นใน และเกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ ตัวเอกของเรื่อง “เอเลน” ที่ฝันจะได้เป็นทหารในกองทัพ ในวันที่เกิดเหตุร้ายนั้น เขาได้เห็นแม่ตนถูกพวกยักษ์กินต่อหน้าเขา ถึงจะเอาตัวรอดมาได้ แต่ก็ทำให้เขาเริ่มตระหนักถึงความอ่อนแอของมนุษย์ที่พ่ายแพต่อพวกยักษ์ และขอสาบานว่าจะฆ่ายักษ์ทุกตนเพื่อแก้แค้นให้เหล่ามนุษยชาติ หลังจากนั้นเขาและพี่สาวบุญธรรม “มิคาสะ” ได้เข้าร่วมกองทัพและฝึกฝนวิชาการต่อสู้ จนเข้าร่วมกองทัพทและเตรียมรับมือต่อกรกับพวกยักษ์ที่ครองผืนดินที่เคยเป็นของมนุษย์มาก่อน

Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 1
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 2
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 3
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 4
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 5
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 6
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 7
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 8
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 9
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 10
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 11
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 12
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 13
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 14
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 15
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 16
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 17
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 18
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 19
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 20
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 21
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 22
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 23
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 24
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 25
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 26
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 27
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 28
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 29
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 30
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 31
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 32
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 33
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 34
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 35
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 36
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 37
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 38
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 39
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 40
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 41
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 42
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 43
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 44
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 45
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 46
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 47
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 48
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 49
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 50
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 51
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 52
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 53
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 54
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 55
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 56
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 57
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 58
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 59
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 60
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 61
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 62
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 63
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 64
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 65
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 66
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 67
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 68
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 69
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 70
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 71
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 72
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 73
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 74
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 75
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 76
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 77
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 78
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 79
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 80
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 81
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 82
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 83
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 84
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 85
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 86
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 87
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 88
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 89
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 90
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 91
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 92
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 93
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 94
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 95
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 96
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 97
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 98
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 99
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 100
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 101
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 102
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 103
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 104
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 105
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 106
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 107
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 108
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 109
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 110
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 111
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 112
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 113
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 114
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 115
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 116
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 117
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 118
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 119
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 120
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 121
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 122
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 123
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 124
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 125
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 126
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 127
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 128
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 129
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 130
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 131
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 132
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 133
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 134
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 135
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 136
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 137
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 138
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 139
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 140
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 141
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 142
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 143
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 144
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 145
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 146
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 147
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 148
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 149
Attack on Titan ผ่าพิภพไททัน Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel