Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 [ThaiScanGOD]

Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

แบล็กแจ็ก หมอเถื่อนผู้มีความสามารถสูงส่งหรือนับได้เป็นศัลยแพทย์อัจฉริยะ ทว่าเขาเป็นที่รังเกียจของวงการแพทย์เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์การรักษา และมีการเรียกค่ารักษาจำนวนมหาศาล ทว่าในการรักษาบางครั้งก็ไม่รับค่าตอบแทนใด สมัยก่อนแบล็กแจ็กมีครอบครัวแต่วันหนึ่งพ่อของเขาไปมีภรรยาใหม่แบล็กแจ็กเลยต้องอยู่กับแม่2คนตอนเด็กขณะที่ไปเล่นชายหาดกับแม่ แบล็กแจ็กได้พบระเบิดสงคราม แม่ของแบล็กแจ็กไปช่วยไว้ก็เลยโดนระเบิดเสียชีวิต ส่วนแบล็กแจ็กที่บาดเจ็บสาหัสก็ได้หมอฮอนมะช่วยชีวิตไว้

Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170

เรื่องย่อ

แบล็กแจ็ก หมอเถื่อนผู้มีความสามารถสูงส่งหรือนับได้เป็นศัลยแพทย์อัจฉริยะ ทว่าเขาเป็นที่รังเกียจของวงการแพทย์เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์การรักษา และมีการเรียกค่ารักษาจำนวนมหาศาล ทว่าในการรักษาบางครั้งก็ไม่รับค่าตอบแทนใด สมัยก่อนแบล็กแจ็กมีครอบครัวแต่วันหนึ่งพ่อของเขาไปมีภรรยาใหม่แบล็กแจ็กเลยต้องอยู่กับแม่2คนตอนเด็กขณะที่ไปเล่นชายหาดกับแม่ แบล็กแจ็กได้พบระเบิดสงคราม แม่ของแบล็กแจ็กไปช่วยไว้ก็เลยโดนระเบิดเสียชีวิต ส่วนแบล็กแจ็กที่บาดเจ็บสาหัสก็ได้หมอฮอนมะช่วยชีวิตไว้

Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 1
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 2
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 3
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 4
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 5
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 6
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 7
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 8
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 9
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 10
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 11
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 12
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 13
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 14
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 15
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 16
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 17
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 18
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 19
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 20
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 21
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 22
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 23
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 24
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 25
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 26
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 27
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 28
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 29
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 30
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 31
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 32
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 33
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 34
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 35
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 36
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 37
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 38
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 39
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 40
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 41
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 42
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 43
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 44
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 45
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 46
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 47
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 48
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 49
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 50
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 51
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 52
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 53
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 54
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 55
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 56
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 57
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 58
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 59
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 60
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 61
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 62
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 63
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 64
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 65
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 66
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 67
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 68
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 69
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 70
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 71
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 72
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 73
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 74
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 75
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 76
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 77
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 78
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 79
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 80
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 81
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 82
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 83
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 84
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 85
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 86
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 87
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 88
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 89
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 90
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 91
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 92
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 93
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 94
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 95
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 96
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 97
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 98
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 99
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 100
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 101
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 102
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 103
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 104
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 105
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 106
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 107
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 108
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 109
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 110
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 111
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 112
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 113
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 114
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 115
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 116
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 117
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 118
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 119
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 120
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 121
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 122
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 123
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 124
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 125
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 126
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 127
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 128
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 129
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 130
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 131
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 132
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 133
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 134
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 135
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 136
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 137
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 138
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 139
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 140
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 141
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 142
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 143
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 144
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 145
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 146
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 147
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 148
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 149
Black Jack หมอปีศาจ มังงะ ตอนที่ 1-170 Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel