Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร [ThaiScanGOD]

Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

อ่านมังงะ ยอดกุ๊กแดนมังกร เดินเรื่องอยู่ในประเทศจีนช่วงศตวรรษที่ 19 ที่เหล่ากุ๊กทั่วแผ่นดินจีนต่างแข่งขันทักษะของการทำอาหาร และการเป็นกุ๊กยอดเยี่ยมจะได้รับการนับหน้าถือตาอย่างมาก ที่เสฉวน ยังมีร้านอาหารอันดับหนึ่งที่ชื่อ “กี้เซียะโหลว” อยู่ ที่ “หลิวเหมาชิง” เป็นลูกชายของหัวหน้าโรงครัวคนก่อน “นางฟ้าไป่” และหลังจากที่สามารถรักษาร้านไม่ให้โดนปิดไปได้ หลิวเหมาชิง ก็เดินทางไปทั่วประเทศเพื่อฝึกฝนเพื่อที่จะได้ยอดกุ๊กตัวจริง ระหว่างนั้นเขาก็ได้พบกับสมาคมอาหารใต้ดินที่หมายจะใช้อาหารยึดครองประเทศนี้

Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร

เรื่องย่อ

อ่านมังงะ ยอดกุ๊กแดนมังกร เดินเรื่องอยู่ในประเทศจีนช่วงศตวรรษที่ 19 ที่เหล่ากุ๊กทั่วแผ่นดินจีนต่างแข่งขันทักษะของการทำอาหาร และการเป็นกุ๊กยอดเยี่ยมจะได้รับการนับหน้าถือตาอย่างมาก ที่เสฉวน ยังมีร้านอาหารอันดับหนึ่งที่ชื่อ “กี้เซียะโหลว” อยู่ ที่ “หลิวเหมาชิง” เป็นลูกชายของหัวหน้าโรงครัวคนก่อน “นางฟ้าไป่” และหลังจากที่สามารถรักษาร้านไม่ให้โดนปิดไปได้ หลิวเหมาชิง ก็เดินทางไปทั่วประเทศเพื่อฝึกฝนเพื่อที่จะได้ยอดกุ๊กตัวจริง ระหว่างนั้นเขาก็ได้พบกับสมาคมอาหารใต้ดินที่หมายจะใช้อาหารยึดครองประเทศนี้

Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 1
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 2
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 3
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 4
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 5
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 6
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 7
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 8
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 9
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 10
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 11
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 12
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 13
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 14
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 15
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 16
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 17
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 18
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 19
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 20
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 21
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 22
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 23
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 24
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 25
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 26
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 27
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 28
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 29
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 30
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 31
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 32
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 33
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 34
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 35
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 36
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 37
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 38
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 39
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 40
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 41
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 42
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 43
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 44
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 45
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 46
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 47
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 48
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 49
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 50
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 51
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 52
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 53
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 54
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 55
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 56
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 57
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 58
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 59
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 60
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 61
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 62
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 63
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 64
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 65
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 66
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 67
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 68
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 69
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 70
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 71
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 72
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 73
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 74
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 75
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 76
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 77
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 78
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 79
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 80
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 81
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 82
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 83
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 84
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 85
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 86
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 87
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 88
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 89
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 90
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 91
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 92
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 93
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 94
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 95
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 96
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 97
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 98
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 99
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 100
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 101
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 102
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 103
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 104
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 105
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 106
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 107
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 108
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 109
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 110
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 111
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 112
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 113
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 114
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 115
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 116
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 117
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 118
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 119
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 120
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 121
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 122
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 123
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 124
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 125
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 126
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 127
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 128
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 129
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 130
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 131
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 132
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 133
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 134
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 135
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 136
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 137
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 138
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 139
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 140
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 141
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 142
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 143
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 144
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 145
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 146
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 147
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 148
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 149
Chuuka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel