Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 [ThaiScanGOD]

Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ – คิตะมูระ โค และสี่สาวพี่น้องตระกูลซึกิชิมะ อิจิโยะ พี่คนโต วาคาบะ น้องคนที่ 2 อาโอบะ น้องคนที่ 3 และ โมมิจิ น้องเล็ก โดย วาคาบะ และ โค ต่างเกิดในวันเดียวกัน โรงพยาบาลเดียวกัน และบ้านก็อยู่ติดกัน ทำให้วาคาบะคิดกับโคเหมือนคนรักตั้งแต่ประถม แต่ก็ไม่มีอะไรที่จะยืนยาวตลอดกาล ในขณะที่วาคาบะไปเข้าค่ายฝึกซ้อมว่ายน้ำกับทางโรงเรียนนั้นเอง ก็ได้เกิดอุบัติเหตุที่พรากชีวิตของวาคาบะไป ทำให้คิตามูระ โค นั้นเสียใจอย่างมาก ในขณะที่อาโอบะ น้องสาวของวาคาบะ ซึ่งอายุน้อยกว่าโคและวาคาบะ 1 ปี ก็เกลียดโคเข้ากระดูกดำที่แย่งพี่สาวไปจากตน หลังจากที่วาคาบะตายไป โคและอาโอบะก็ได้มีโอกาสใกล้ชิดกันมาก เพื่อสืบทอดความฝันสุดท้ายของวาคาบะที่จะมีโอกาสเห็นทั้งสองคนบนสนามของโคชิเอ็ง

Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ – คิตะมูระ โค และสี่สาวพี่น้องตระกูลซึกิชิมะ อิจิโยะ พี่คนโต วาคาบะ น้องคนที่ 2 อาโอบะ น้องคนที่ 3 และ โมมิจิ น้องเล็ก โดย วาคาบะ และ โค ต่างเกิดในวันเดียวกัน โรงพยาบาลเดียวกัน และบ้านก็อยู่ติดกัน ทำให้วาคาบะคิดกับโคเหมือนคนรักตั้งแต่ประถม แต่ก็ไม่มีอะไรที่จะยืนยาวตลอดกาล ในขณะที่วาคาบะไปเข้าค่ายฝึกซ้อมว่ายน้ำกับทางโรงเรียนนั้นเอง ก็ได้เกิดอุบัติเหตุที่พรากชีวิตของวาคาบะไป ทำให้คิตามูระ โค นั้นเสียใจอย่างมาก ในขณะที่อาโอบะ น้องสาวของวาคาบะ ซึ่งอายุน้อยกว่าโคและวาคาบะ 1 ปี ก็เกลียดโคเข้ากระดูกดำที่แย่งพี่สาวไปจากตน หลังจากที่วาคาบะตายไป โคและอาโอบะก็ได้มีโอกาสใกล้ชิดกันมาก เพื่อสืบทอดความฝันสุดท้ายของวาคาบะที่จะมีโอกาสเห็นทั้งสองคนบนสนามของโคชิเอ็ง

Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 1
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 2
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 3
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 4
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 5
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 6
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 7
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 8
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 9
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 10
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 11
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 12
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 13
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 14
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 15
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 16
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 17
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 18
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 19
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 20
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 21
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 22
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 23
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 24
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 25
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 26
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 27
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 28
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 29
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 30
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 31
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 32
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 33
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 34
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 35
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 36
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 37
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 38
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 39
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 40
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 41
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 42
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 43
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 44
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 45
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 46
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 47
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 48
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 49
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 50
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 51
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 52
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 53
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 54
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 55
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 56
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 57
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 58
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 59
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 60
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 61
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 62
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 63
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 64
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 65
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 66
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 67
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 68
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 69
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 70
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 71
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 72
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 73
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 74
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 75
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 76
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 77
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 78
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 79
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 80
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 81
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 82
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 83
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 84
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 85
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 86
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 87
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 88
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 89
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 90
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 91
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 92
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 93
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 94
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 95
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 96
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 97
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 98
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 99
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 100
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 101
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 102
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 103
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 104
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 105
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 106
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 107
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 108
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 109
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 110
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 111
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 112
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 113
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 114
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 115
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 116
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 117
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 118
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 119
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 120
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 121
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 122
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 123
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 124
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 125
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 126
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 127
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 128
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 129
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 130
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 131
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 132
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 133
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 134
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 135
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 136
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 137
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 138
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 139
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 140
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 141
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 142
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 143
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 144
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 145
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 146
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 147
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 148
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 149
Cross Game ครอสเกม เกมรักหัวใจ x2 ตอนที่ 1-160 Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel