Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 [ThaiScanGOD]

Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

Damons ไดมอนส์ แขนกล คนแค้นคลั่ง เฮธ นักวิจัยของบริษัทด้านนาโนเทคโนโลยี ถูกจับได้ว่าทรยศ เขาจึงโดนผู้ที่เป็นทั้งหัวหน้าและเพื่อนของเขาลงโทษด้วยการตัดแขนทั้งสองข้าง แถมยังสังหารภรรยากับลูกสาวของเขาอีกด้วย (แท้จริงๆแล้ว เฮธพยายามหนีออกจากองค์กรเอง เพราะเขาพบว่า เพื่อนของเขากำลังจะนำผลงานการวิจัยใหม่ของเขา ไปใช้ในด้านการทหาร แทนที่จะช่วยเหลือมนุษย์ ) เฮธ ผู้สูญเสียแทบจะทุกอย่าง ได้รับการช่วยเหลือของศาสตราจารย์เบคเคิล ซึ่งดร.เบคเคิลผู้นี้ เป็นผู้พัฒนา เซลมอส ความสามารถที่ทำให้ผู้พิการสามารถใช้พลังจิตบังคับแขนขาเทียมได้ เขาจึงได้สร้างแขนเหล็กอันทรงพลัง เปรียบดั่งอาวุธทำลายล้างประจำตัว ให้แก่เฮธ และเฮธใช้มันในการตามล่าแก้แค้นกลุ่มคนที่พรากลูกเมียสุดที่รักของเขาไป…..

Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116

เรื่องย่อ

Damons ไดมอนส์ แขนกล คนแค้นคลั่ง เฮธ นักวิจัยของบริษัทด้านนาโนเทคโนโลยี ถูกจับได้ว่าทรยศ เขาจึงโดนผู้ที่เป็นทั้งหัวหน้าและเพื่อนของเขาลงโทษด้วยการตัดแขนทั้งสองข้าง แถมยังสังหารภรรยากับลูกสาวของเขาอีกด้วย (แท้จริงๆแล้ว เฮธพยายามหนีออกจากองค์กรเอง เพราะเขาพบว่า เพื่อนของเขากำลังจะนำผลงานการวิจัยใหม่ของเขา ไปใช้ในด้านการทหาร แทนที่จะช่วยเหลือมนุษย์ ) เฮธ ผู้สูญเสียแทบจะทุกอย่าง ได้รับการช่วยเหลือของศาสตราจารย์เบคเคิล ซึ่งดร.เบคเคิลผู้นี้ เป็นผู้พัฒนา เซลมอส ความสามารถที่ทำให้ผู้พิการสามารถใช้พลังจิตบังคับแขนขาเทียมได้ เขาจึงได้สร้างแขนเหล็กอันทรงพลัง เปรียบดั่งอาวุธทำลายล้างประจำตัว ให้แก่เฮธ และเฮธใช้มันในการตามล่าแก้แค้นกลุ่มคนที่พรากลูกเมียสุดที่รักของเขาไป…..

Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 1
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 2
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 3
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 4
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 5
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 6
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 7
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 8
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 9
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 10
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 11
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 12
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 13
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 14
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 15
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 16
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 17
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 18
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 19
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 20
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 21
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 22
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 23
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 24
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 25
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 26
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 27
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 28
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 29
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 30
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 31
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 32
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 33
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 34
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 35
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 36
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 37
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 38
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 39
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 40
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 41
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 42
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 43
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 44
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 45
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 46
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 47
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 48
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 49
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 50
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 51
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 52
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 53
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 54
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 55
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 56
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 57
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 58
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 59
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 60
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 61
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 62
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 63
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 64
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 65
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 66
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 67
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 68
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 69
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 70
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 71
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 72
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 73
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 74
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 75
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 76
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 77
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 78
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 79
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 80
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 81
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 82
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 83
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 84
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 85
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 86
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 87
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 88
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 89
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 90
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 91
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 92
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 93
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 94
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 95
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 96
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 97
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 98
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 99
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 100
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 101
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 102
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 103
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 104
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 105
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 106
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 107
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 108
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 109
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 110
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 111
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 112
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 113
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 114
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 115
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 116
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 117
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 118
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 119
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 120
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 121
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 122
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 123
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 124
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 125
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 126
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 127
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 128
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 129
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 130
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 131
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 132
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 133
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 134
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 135
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 136
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 137
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 138
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 139
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 140
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 141
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 142
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 143
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 144
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 145
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 146
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 147
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 148
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 149
Dämons แขนกล คนแค้นคลั่ง ตอนที่ 1-116 Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel