Doraemon โดราเอมอน [ThaiScanGOD]

Doraemon โดราเอมอน [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

อ่านโดราเอมอน หรือ โดเรมอน เป็นตัวละครจากการ์ตูนเรื่องโดราเอมอน เป็นหุ่นยนต์แมวจากโลกอนาคต ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 22 เกิดวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2655 (ค.ศ. 2112) หนัก 129.3 กก. สูง 129.3 ซม. กระโดดได้สูง 129.3 ซม. และยังวิ่งได้เร็วถึง 129.3 กม. / ชม. โนบิตะ วันหนึ่งเซวาชิเกิดอยากรู้สาเหตุที่ฐานะทางบ้านยากจน จึงได้กลับไปในอดีตด้วยไทม์แมชชีน จึงได้รู้ว่าโนบิตะ (ผู้เป็นปู่ทวด) เป็นตัวต้นเหตุ เซวาชิจึงได้ตัดสินใจให้โดราเอมอนย้อนเวลาไปคอยช่วยเหลือดูแลเวลาโนบิตะโดน แกล้งโดยใช้ของวิเศษที่หยิบจากกระเป๋าสี่มิติลักษณะตัวอ้วนกลมสีฟ้า (เมื่อแรกเกิดมามีสีเหลือง) ไม่มีใบหู เนื่องจากถูกหนูแทะ มีหน้าที่เป็นหุ่นยนต์พี่เลี้ยงซึ่งคนที่ซื้อโดราเอมอนมาคือเซวาชิเหลนชาย ของโนบิตะ

Doraemon โดราเอมอน

เรื่องย่อ

อ่านโดราเอมอน หรือ โดเรมอน เป็นตัวละครจากการ์ตูนเรื่องโดราเอมอน เป็นหุ่นยนต์แมวจากโลกอนาคต ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 22 เกิดวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2655 (ค.ศ. 2112) หนัก 129.3 กก. สูง 129.3 ซม. กระโดดได้สูง 129.3 ซม. และยังวิ่งได้เร็วถึง 129.3 กม. / ชม. โนบิตะ วันหนึ่งเซวาชิเกิดอยากรู้สาเหตุที่ฐานะทางบ้านยากจน จึงได้กลับไปในอดีตด้วยไทม์แมชชีน จึงได้รู้ว่าโนบิตะ (ผู้เป็นปู่ทวด) เป็นตัวต้นเหตุ เซวาชิจึงได้ตัดสินใจให้โดราเอมอนย้อนเวลาไปคอยช่วยเหลือดูแลเวลาโนบิตะโดน แกล้งโดยใช้ของวิเศษที่หยิบจากกระเป๋าสี่มิติลักษณะตัวอ้วนกลมสีฟ้า (เมื่อแรกเกิดมามีสีเหลือง) ไม่มีใบหู เนื่องจากถูกหนูแทะ มีหน้าที่เป็นหุ่นยนต์พี่เลี้ยงซึ่งคนที่ซื้อโดราเอมอนมาคือเซวาชิเหลนชาย ของโนบิตะ

Doraemon โดราเอมอน Chapter 1
Doraemon โดราเอมอน Chapter 2
Doraemon โดราเอมอน Chapter 3
Doraemon โดราเอมอน Chapter 4
Doraemon โดราเอมอน Chapter 5
Doraemon โดราเอมอน Chapter 6
Doraemon โดราเอมอน Chapter 7
Doraemon โดราเอมอน Chapter 8
Doraemon โดราเอมอน Chapter 9
Doraemon โดราเอมอน Chapter 10
Doraemon โดราเอมอน Chapter 11
Doraemon โดราเอมอน Chapter 12
Doraemon โดราเอมอน Chapter 13
Doraemon โดราเอมอน Chapter 14
Doraemon โดราเอมอน Chapter 15
Doraemon โดราเอมอน Chapter 16
Doraemon โดราเอมอน Chapter 17
Doraemon โดราเอมอน Chapter 18
Doraemon โดราเอมอน Chapter 19
Doraemon โดราเอมอน Chapter 20
Doraemon โดราเอมอน Chapter 21
Doraemon โดราเอมอน Chapter 22
Doraemon โดราเอมอน Chapter 23
Doraemon โดราเอมอน Chapter 24
Doraemon โดราเอมอน Chapter 25
Doraemon โดราเอมอน Chapter 26
Doraemon โดราเอมอน Chapter 27
Doraemon โดราเอมอน Chapter 28
Doraemon โดราเอมอน Chapter 29
Doraemon โดราเอมอน Chapter 30
Doraemon โดราเอมอน Chapter 31
Doraemon โดราเอมอน Chapter 32
Doraemon โดราเอมอน Chapter 33
Doraemon โดราเอมอน Chapter 34
Doraemon โดราเอมอน Chapter 35
Doraemon โดราเอมอน Chapter 36
Doraemon โดราเอมอน Chapter 37
Doraemon โดราเอมอน Chapter 38
Doraemon โดราเอมอน Chapter 39
Doraemon โดราเอมอน Chapter 40
Doraemon โดราเอมอน Chapter 41
Doraemon โดราเอมอน Chapter 42
Doraemon โดราเอมอน Chapter 43
Doraemon โดราเอมอน Chapter 44
Doraemon โดราเอมอน Chapter 45
Doraemon โดราเอมอน Chapter 46
Doraemon โดราเอมอน Chapter 47
Doraemon โดราเอมอน Chapter 48
Doraemon โดราเอมอน Chapter 49
Doraemon โดราเอมอน Chapter 50
Doraemon โดราเอมอน Chapter 51
Doraemon โดราเอมอน Chapter 52
Doraemon โดราเอมอน Chapter 53
Doraemon โดราเอมอน Chapter 54
Doraemon โดราเอมอน Chapter 55
Doraemon โดราเอมอน Chapter 56
Doraemon โดราเอมอน Chapter 57
Doraemon โดราเอมอน Chapter 58
Doraemon โดราเอมอน Chapter 59
Doraemon โดราเอมอน Chapter 60
Doraemon โดราเอมอน Chapter 61
Doraemon โดราเอมอน Chapter 62
Doraemon โดราเอมอน Chapter 63
Doraemon โดราเอมอน Chapter 64
Doraemon โดราเอมอน Chapter 65
Doraemon โดราเอมอน Chapter 66
Doraemon โดราเอมอน Chapter 67
Doraemon โดราเอมอน Chapter 68
Doraemon โดราเอมอน Chapter 69
Doraemon โดราเอมอน Chapter 70
Doraemon โดราเอมอน Chapter 71
Doraemon โดราเอมอน Chapter 72
Doraemon โดราเอมอน Chapter 73
Doraemon โดราเอมอน Chapter 74
Doraemon โดราเอมอน Chapter 75
Doraemon โดราเอมอน Chapter 76
Doraemon โดราเอมอน Chapter 77
Doraemon โดราเอมอน Chapter 78
Doraemon โดราเอมอน Chapter 79
Doraemon โดราเอมอน Chapter 80
Doraemon โดราเอมอน Chapter 81
Doraemon โดราเอมอน Chapter 82
Doraemon โดราเอมอน Chapter 83
Doraemon โดราเอมอน Chapter 84
Doraemon โดราเอมอน Chapter 85
Doraemon โดราเอมอน Chapter 86
Doraemon โดราเอมอน Chapter 87
Doraemon โดราเอมอน Chapter 88
Doraemon โดราเอมอน Chapter 89
Doraemon โดราเอมอน Chapter 90
Doraemon โดราเอมอน Chapter 91
Doraemon โดราเอมอน Chapter 92
Doraemon โดราเอมอน Chapter 93
Doraemon โดราเอมอน Chapter 94
Doraemon โดราเอมอน Chapter 95
Doraemon โดราเอมอน Chapter 96
Doraemon โดราเอมอน Chapter 97
Doraemon โดราเอมอน Chapter 98
Doraemon โดราเอมอน Chapter 99
Doraemon โดราเอมอน Chapter 100
Doraemon โดราเอมอน Chapter 101
Doraemon โดราเอมอน Chapter 102
Doraemon โดราเอมอน Chapter 103
Doraemon โดราเอมอน Chapter 104
Doraemon โดราเอมอน Chapter 105
Doraemon โดราเอมอน Chapter 106
Doraemon โดราเอมอน Chapter 107
Doraemon โดราเอมอน Chapter 108
Doraemon โดราเอมอน Chapter 109
Doraemon โดราเอมอน Chapter 110
Doraemon โดราเอมอน Chapter 111
Doraemon โดราเอมอน Chapter 112
Doraemon โดราเอมอน Chapter 113
Doraemon โดราเอมอน Chapter 114
Doraemon โดราเอมอน Chapter 115
Doraemon โดราเอมอน Chapter 116
Doraemon โดราเอมอน Chapter 117
Doraemon โดราเอมอน Chapter 118
Doraemon โดราเอมอน Chapter 119
Doraemon โดราเอมอน Chapter 120
Doraemon โดราเอมอน Chapter 121
Doraemon โดราเอมอน Chapter 122
Doraemon โดราเอมอน Chapter 123
Doraemon โดราเอมอน Chapter 124
Doraemon โดราเอมอน Chapter 125
Doraemon โดราเอมอน Chapter 126
Doraemon โดราเอมอน Chapter 127
Doraemon โดราเอมอน Chapter 128
Doraemon โดราเอมอน Chapter 129
Doraemon โดราเอมอน Chapter 130
Doraemon โดราเอมอน Chapter 131
Doraemon โดราเอมอน Chapter 132
Doraemon โดราเอมอน Chapter 133
Doraemon โดราเอมอน Chapter 134
Doraemon โดราเอมอน Chapter 135
Doraemon โดราเอมอน Chapter 136
Doraemon โดราเอมอน Chapter 137
Doraemon โดราเอมอน Chapter 138
Doraemon โดราเอมอน Chapter 139
Doraemon โดราเอมอน Chapter 140
Doraemon โดราเอมอน Chapter 141
Doraemon โดราเอมอน Chapter 142
Doraemon โดราเอมอน Chapter 143
Doraemon โดราเอมอน Chapter 144
Doraemon โดราเอมอน Chapter 145
Doraemon โดราเอมอน Chapter 146
Doraemon โดราเอมอน Chapter 147
Doraemon โดราเอมอน Chapter 148
Doraemon โดราเอมอน Chapter 149
Doraemon โดราเอมอน Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel