Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 [ThaiScanGOD]

Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

อ่านDouluo Dalu ภาค3 ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสปิริต เผ่าพันธุ์มนุษย์ในทวีปโต้วหลัวก็ได้ครอบครองทั้งมหาสมุทรและค้นพบทวีปใหม่สองแห่ง หลังจากที่สัตว์อสูรสปิริตโดนไล่ล่าโดยผู้เชี่ยวชาญสปิริตก็แทบจะทำให้พวกมันสูญพันธ์ หลังจากที่นิ่งเฉยมาเป็นเวลานาน ราชาของสัตว์อสูรสปิริตก็ได้ตื่นขึ้นในป่าแห่งดวงดารา และออกนำเหล่าคนในตระกูลของตนเข้าล้างแค้นเผ่าพันธ์มนุษย์! ถังอู่หลินผู้มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญวิญญาณอันแข็งแกร่ง แต่ว่าเมื่อสปิริตของเขาถูกปลุกพลังขึ้นมา มันกลับเป็น… แต่ด้วยพรสวรรค์อันหาที่เปรียบไม่ได้ ตำนานของราชามังกรได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23

เรื่องย่อ

อ่านDouluo Dalu ภาค3 ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสปิริต เผ่าพันธุ์มนุษย์ในทวีปโต้วหลัวก็ได้ครอบครองทั้งมหาสมุทรและค้นพบทวีปใหม่สองแห่ง หลังจากที่สัตว์อสูรสปิริตโดนไล่ล่าโดยผู้เชี่ยวชาญสปิริตก็แทบจะทำให้พวกมันสูญพันธ์ หลังจากที่นิ่งเฉยมาเป็นเวลานาน ราชาของสัตว์อสูรสปิริตก็ได้ตื่นขึ้นในป่าแห่งดวงดารา และออกนำเหล่าคนในตระกูลของตนเข้าล้างแค้นเผ่าพันธ์มนุษย์! ถังอู่หลินผู้มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญวิญญาณอันแข็งแกร่ง แต่ว่าเมื่อสปิริตของเขาถูกปลุกพลังขึ้นมา มันกลับเป็น… แต่ด้วยพรสวรรค์อันหาที่เปรียบไม่ได้ ตำนานของราชามังกรได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 1
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 2
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 3
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 4
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 5
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 6
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 7
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 8
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 9
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 10
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 11
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 12
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 13
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 14
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 15
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 16
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 17
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 18
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 19
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 20
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 21
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 22
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 23
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 24
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 25
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 26
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 27
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 28
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 29
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 30
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 31
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 32
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 33
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 34
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 35
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 36
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 37
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 38
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 39
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 40
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 41
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 42
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 43
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 44
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 45
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 46
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 47
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 48
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 49
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 50
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 51
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 52
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 53
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 54
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 55
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 56
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 57
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 58
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 59
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 60
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 61
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 62
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 63
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 64
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 65
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 66
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 67
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 68
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 69
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 70
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 71
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 72
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 73
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 74
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 75
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 76
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 77
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 78
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 79
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 80
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 81
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 82
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 83
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 84
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 85
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 86
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 87
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 88
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 89
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 90
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 91
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 92
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 93
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 94
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 95
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 96
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 97
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 98
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 99
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 100
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 101
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 102
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 103
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 104
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 105
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 106
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 107
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 108
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 109
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 110
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 111
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 112
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 113
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 114
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 115
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 116
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 117
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 118
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 119
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 120
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 121
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 122
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 123
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 124
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 125
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 126
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 127
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 128
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 129
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 130
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 131
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 132
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 133
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 134
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 135
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 136
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 137
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 138
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 139
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 140
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 141
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 142
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 143
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 144
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 145
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 146
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 147
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 148
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 149
Douluo Dalu III: Longwang Chuanshuo ตอนที่1-23 Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel