Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ [ThaiScanGOD]

Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

อ่านอาราเล่ เรื่องเกิดขึ้นในหมู่บ้านเพนกวิน โดย ดร. เซมเบ้ หรือ ดร.โนริมากิ เซมเบ้ ซึ่งเป็นนักประดิษฐ์ ได้ทำการประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์ที่ชื่อว่าโนริมากิ อาราเล่ขึ้นมา แต่ในเวอร์ชันใหม่นั้น ดร.สลัมป์ตั้งใจจะสร้างหุ่นยนต์คนใช้สุดสวย แต่ได้เกิดฟ้าผ่าขึ้น จนทำให้อุปกรณ์ได้รวนขึ้นมา แล้วสร้างหุ่นยนต์เด็กผู้หญิงมาแทน หลังจากนั้น ก็ได้พบกับไข่ในยุคไดโนเสาร์ ซึ่งฟักออกมาแล้วก็ได้เด็กผมสีเขียว (ในเวอร์ชันใหม่เป็นสีทอง) อาราเล่ได้ตั้งชื่อว่า”โนริมากิ กั๊ตซิลล่า”ซึ่งเป็นคำประสมระหว่าง ก็อตซิลล่ากับกาเมล่า โดยเรียกสั้นๆว่า”กั๊ตจัง”

Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่

เรื่องย่อ

อ่านอาราเล่ เรื่องเกิดขึ้นในหมู่บ้านเพนกวิน โดย ดร. เซมเบ้ หรือ ดร.โนริมากิ เซมเบ้ ซึ่งเป็นนักประดิษฐ์ ได้ทำการประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์ที่ชื่อว่าโนริมากิ อาราเล่ขึ้นมา แต่ในเวอร์ชันใหม่นั้น ดร.สลัมป์ตั้งใจจะสร้างหุ่นยนต์คนใช้สุดสวย แต่ได้เกิดฟ้าผ่าขึ้น จนทำให้อุปกรณ์ได้รวนขึ้นมา แล้วสร้างหุ่นยนต์เด็กผู้หญิงมาแทน หลังจากนั้น ก็ได้พบกับไข่ในยุคไดโนเสาร์ ซึ่งฟักออกมาแล้วก็ได้เด็กผมสีเขียว (ในเวอร์ชันใหม่เป็นสีทอง) อาราเล่ได้ตั้งชื่อว่า”โนริมากิ กั๊ตซิลล่า”ซึ่งเป็นคำประสมระหว่าง ก็อตซิลล่ากับกาเมล่า โดยเรียกสั้นๆว่า”กั๊ตจัง”

Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 1
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 2
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 3
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 4
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 5
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 6
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 7
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 8
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 9
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 10
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 11
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 12
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 13
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 14
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 15
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 16
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 17
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 18
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 19
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 20
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 21
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 22
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 23
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 24
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 25
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 26
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 27
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 28
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 29
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 30
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 31
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 32
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 33
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 34
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 35
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 36
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 37
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 38
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 39
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 40
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 41
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 42
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 43
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 44
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 45
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 46
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 47
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 48
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 49
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 50
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 51
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 52
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 53
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 54
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 55
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 56
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 57
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 58
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 59
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 60
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 61
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 62
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 63
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 64
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 65
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 66
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 67
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 68
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 69
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 70
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 71
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 72
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 73
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 74
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 75
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 76
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 77
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 78
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 79
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 80
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 81
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 82
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 83
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 84
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 85
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 86
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 87
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 88
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 89
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 90
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 91
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 92
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 93
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 94
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 95
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 96
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 97
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 98
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 99
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 100
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 101
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 102
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 103
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 104
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 105
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 106
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 107
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 108
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 109
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 110
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 111
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 112
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 113
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 114
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 115
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 116
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 117
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 118
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 119
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 120
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 121
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 122
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 123
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 124
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 125
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 126
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 127
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 128
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 129
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 130
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 131
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 132
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 133
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 134
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 135
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 136
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 137
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 138
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 139
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 140
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 141
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 142
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 143
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 144
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 145
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 146
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 147
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 148
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 149
Dr. Slump ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel