Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 [ThaiScanGOD]

Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

เรื่องราวการต่อสู้ และ ผจญภัยของเหล่าจอมเวทแห่งกิลด์ “แฟรี่เทล” ซึ่งเป็นศูนย์รวมของจอมเวทสุดแกร่ง(และพวกตัวปัญหาเยอะ) และเจ๋งสุดๆ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ ลูซี่ ผู้มีความสามารถอัญเชิญเทพแห่งดวงดาว ได้พบกับ นัตสึ บุตรบุญธรรมของมังกร อิกนีล ผู้สามารถใช้ไฟ จากนั้นทั้งสอง รวมถึงจอมเวทแห่งแฟรี่เทลคนอื่นๆ ได้ร่วมต่อสู้ ร่วมผจญภัย จนนำไปสู่เรื่องราวสนุกสนาน ณ ที่แห่งนั้น

ดูการ์ตูน อนิเมะออนไลน์ Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-328 + The Movie พากย์ไทย/ซับไทย

Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545

เรื่องย่อ

เรื่องราวการต่อสู้ และ ผจญภัยของเหล่าจอมเวทแห่งกิลด์ “แฟรี่เทล” ซึ่งเป็นศูนย์รวมของจอมเวทสุดแกร่ง(และพวกตัวปัญหาเยอะ) และเจ๋งสุดๆ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ ลูซี่ ผู้มีความสามารถอัญเชิญเทพแห่งดวงดาว ได้พบกับ นัตสึ บุตรบุญธรรมของมังกร อิกนีล ผู้สามารถใช้ไฟ จากนั้นทั้งสอง รวมถึงจอมเวทแห่งแฟรี่เทลคนอื่นๆ ได้ร่วมต่อสู้ ร่วมผจญภัย จนนำไปสู่เรื่องราวสนุกสนาน ณ ที่แห่งนั้น

ดูการ์ตูน อนิเมะออนไลน์ Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-328 + The Movie พากย์ไทย/ซับไทย

Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 1
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 2
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 3
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 4
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 5
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 6
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 7
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 8
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 9
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 10
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 11
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 12
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 13
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 14
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 15
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 16
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 17
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 18
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 19
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 20
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 21
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 22
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 23
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 24
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 25
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 26
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 27
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 28
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 29
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 30
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 31
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 32
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 33
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 34
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 35
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 36
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 37
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 38
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 39
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 40
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 41
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 42
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 43
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 44
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 45
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 46
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 47
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 48
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 49
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 50
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 51
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 52
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 53
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 54
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 55
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 56
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 57
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 58
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 59
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 60
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 61
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 62
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 63
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 64
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 65
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 66
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 67
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 68
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 69
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 70
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 71
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 72
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 73
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 74
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 75
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 76
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 77
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 78
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 79
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 80
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 81
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 82
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 83
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 84
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 85
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 86
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 87
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 88
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 89
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 90
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 91
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 92
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 93
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 94
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 95
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 96
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 97
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 98
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 99
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 100
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 101
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 102
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 103
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 104
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 105
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 106
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 107
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 108
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 109
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 110
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 111
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 112
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 113
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 114
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 115
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 116
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 117
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 118
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 119
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 120
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 121
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 122
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 123
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 124
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 125
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 126
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 127
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 128
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 129
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 130
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 131
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 132
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 133
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 134
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 135
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 136
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 137
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 138
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 139
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 140
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 141
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 142
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 143
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 144
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 145
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 146
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 147
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 148
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 149
Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร ตอนที่1-545 Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel