Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 [ThaiScanGOD]

Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

อ่านแขนกลคนแปรธาตุ เรื่องย่อ ในโลกที่มีการเล่นแร่แปรธาตุเอ็ดเวิร์ด (Edward)และ อัลฟอนส์ (Alphonse) สองพี่น้องตระกูล เอลริค (Elric) เศร้าโศกเสียใจที่ต้องสูญเสียแม่ไปทั้ง คู่จึง ตัดสินใจใช้วิชา “สร้างร่างมนุษย์” ซึ่งถือเป็นวิชาต้องห้ามสูงสุดของวิชา“เล่นแร่แปรธาตุ” เพื่อปลุกให้แม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง แต่เอ็ดเวิร์ดต้องสูญเสียเสียแขนขวา ส่วนอัลฟองเซ่ต้องสูญเสียร่างกายทั้งหมดเอ็ดเวิร์ดจึงได้สละแขนขวาและขาซ้าย ของตนเองเพื่อ แลกกับวิญญาณของอัลฟองเซ่มาใส่ไว้ในชุดเกราะ
หลังจากนั้นทั้งคู่จึงตัดสินใจ เผาบ้านของตนเองและออกเดินทาง เพื่อไปเป็น “นักเล่นแร่แปรธาตุแห่งชาติ”และออกตามหา “ศิลานักปราชญ์”ซึ่งมีพลังอันยิ่งใหญ่ เพื่อนำทุกสิ่งทุกอย่าง กลับคืนมา

Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160

เรื่องย่อ

อ่านแขนกลคนแปรธาตุ เรื่องย่อ ในโลกที่มีการเล่นแร่แปรธาตุเอ็ดเวิร์ด (Edward)และ อัลฟอนส์ (Alphonse) สองพี่น้องตระกูล เอลริค (Elric) เศร้าโศกเสียใจที่ต้องสูญเสียแม่ไปทั้ง คู่จึง ตัดสินใจใช้วิชา “สร้างร่างมนุษย์” ซึ่งถือเป็นวิชาต้องห้ามสูงสุดของวิชา“เล่นแร่แปรธาตุ” เพื่อปลุกให้แม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง แต่เอ็ดเวิร์ดต้องสูญเสียเสียแขนขวา ส่วนอัลฟองเซ่ต้องสูญเสียร่างกายทั้งหมดเอ็ดเวิร์ดจึงได้สละแขนขวาและขาซ้าย ของตนเองเพื่อ แลกกับวิญญาณของอัลฟองเซ่มาใส่ไว้ในชุดเกราะ
หลังจากนั้นทั้งคู่จึงตัดสินใจ เผาบ้านของตนเองและออกเดินทาง เพื่อไปเป็น “นักเล่นแร่แปรธาตุแห่งชาติ”และออกตามหา “ศิลานักปราชญ์”ซึ่งมีพลังอันยิ่งใหญ่ เพื่อนำทุกสิ่งทุกอย่าง กลับคืนมา

Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 1
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 2
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 3
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 4
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 5
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 6
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 7
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 8
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 9
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 10
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 11
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 12
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 13
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 14
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 15
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 16
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 17
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 18
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 19
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 20
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 21
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 22
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 23
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 24
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 25
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 26
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 27
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 28
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 29
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 30
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 31
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 32
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 33
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 34
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 35
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 36
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 37
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 38
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 39
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 40
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 41
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 42
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 43
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 44
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 45
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 46
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 47
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 48
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 49
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 50
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 51
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 52
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 53
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 54
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 55
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 56
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 57
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 58
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 59
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 60
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 61
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 62
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 63
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 64
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 65
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 66
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 67
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 68
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 69
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 70
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 71
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 72
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 73
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 74
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 75
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 76
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 77
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 78
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 79
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 80
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 81
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 82
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 83
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 84
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 85
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 86
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 87
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 88
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 89
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 90
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 91
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 92
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 93
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 94
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 95
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 96
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 97
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 98
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 99
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 100
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 101
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 102
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 103
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 104
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 105
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 106
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 107
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 108
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 109
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 110
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 111
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 112
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 113
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 114
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 115
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 116
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 117
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 118
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 119
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 120
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 121
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 122
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 123
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 124
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 125
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 126
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 127
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 128
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 129
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 130
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 131
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 132
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 133
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 134
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 135
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 136
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 137
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 138
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 139
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 140
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 141
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 142
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 143
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 144
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 145
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 146
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 147
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 148
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 149
Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่1-160 Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel