Gamble Fish ตอนที่ 1-168 [ThaiScanGOD]

Gamble Fish ตอนที่ 1-168 [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

เนื้อเรื่องกล่าวถึงชายหนุ่มวัย 14 ปี ที่มีชื่อว่า ชิราซากิ โทมุ ผู้เป็นบุตรชายของ ชิราซากิ ยูเมอิจิโร่ ซึ่งโทมุได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนชิชิโด และได้กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและอิทธิพลของโรงเรียนแห่งนี้ ต่อมาไม่นาน เขาได้รับการเปิดเผยว่าเป็นนักเรียนที่ไม่ธรรมดาคนหนึ่งของวงการพนันเมื่อเขาได้เผชิญกับ ชิชิโด มิกะ ซึ่งเป็นหลานสาวคนโปรดของคณบดี และโทมุยังพบกับเพื่อนร่วมชั้นใหม่อย่าง มิสึฮาระ รวมถึง คิมูระ นัทสึมิ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นปีหนึ่งของโรงเรียนและประกาศตนว่าเป็นไอดอลของสถาบันชิชิโด เมื่อเรื่องราวดำเนินต่อไป ความมืดมิดก็เริ่มเข้าครอบงำแทนแสงสว่าง เขาพบเงื่อนงำการหายตัวไปของผู้เป็นพ่อ และเริ่มสืบสาวติดตามเรื่อยมา

Gamble Fish ตอนที่ 1-168

เรื่องย่อ

เนื้อเรื่องกล่าวถึงชายหนุ่มวัย 14 ปี ที่มีชื่อว่า ชิราซากิ โทมุ ผู้เป็นบุตรชายของ ชิราซากิ ยูเมอิจิโร่ ซึ่งโทมุได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนชิชิโด และได้กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและอิทธิพลของโรงเรียนแห่งนี้ ต่อมาไม่นาน เขาได้รับการเปิดเผยว่าเป็นนักเรียนที่ไม่ธรรมดาคนหนึ่งของวงการพนันเมื่อเขาได้เผชิญกับ ชิชิโด มิกะ ซึ่งเป็นหลานสาวคนโปรดของคณบดี และโทมุยังพบกับเพื่อนร่วมชั้นใหม่อย่าง มิสึฮาระ รวมถึง คิมูระ นัทสึมิ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นปีหนึ่งของโรงเรียนและประกาศตนว่าเป็นไอดอลของสถาบันชิชิโด เมื่อเรื่องราวดำเนินต่อไป ความมืดมิดก็เริ่มเข้าครอบงำแทนแสงสว่าง เขาพบเงื่อนงำการหายตัวไปของผู้เป็นพ่อ และเริ่มสืบสาวติดตามเรื่อยมา

Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 1
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 2
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 3
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 4
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 5
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 6
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 7
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 8
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 9
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 10
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 11
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 12
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 13
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 14
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 15
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 16
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 17
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 18
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 19
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 20
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 21
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 22
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 23
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 24
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 25
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 26
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 27
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 28
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 29
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 30
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 31
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 32
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 33
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 34
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 35
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 36
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 37
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 38
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 39
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 40
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 41
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 42
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 43
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 44
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 45
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 46
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 47
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 48
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 49
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 50
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 51
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 52
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 53
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 54
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 55
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 56
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 57
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 58
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 59
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 60
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 61
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 62
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 63
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 64
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 65
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 66
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 67
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 68
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 69
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 70
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 71
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 72
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 73
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 74
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 75
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 76
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 77
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 78
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 79
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 80
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 81
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 82
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 83
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 84
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 85
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 86
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 87
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 88
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 89
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 90
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 91
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 92
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 93
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 94
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 95
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 96
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 97
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 98
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 99
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 100
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 101
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 102
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 103
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 104
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 105
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 106
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 107
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 108
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 109
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 110
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 111
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 112
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 113
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 114
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 115
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 116
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 117
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 118
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 119
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 120
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 121
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 122
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 123
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 124
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 125
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 126
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 127
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 128
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 129
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 130
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 131
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 132
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 133
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 134
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 135
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 136
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 137
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 138
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 139
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 140
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 141
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 142
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 143
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 144
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 145
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 146
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 147
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 148
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 149
Gamble Fish ตอนที่ 1-168 Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel