Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 [ThaiScanGOD]

Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

เรื่องของเด็กหนุ่มมัธยมปลาย ชื่อ นางาเสะ โคเฮ ที่มุ่งไปหางานช่างแต่งหน้า (makeup) และ SFX (สเปเชี่ยลเอฟเฟกต์) ที่ฮอลีวู๊ด เขาโชคดีที่ ริกกี้ แบการ์ด หรือ RB เจ้าของผลงาน 7 รางวัลออสการ์ รับเขาเป็นลูกมือที่สอนเขาทุกอย่าง แต่วันหนึ่ง RB หายตัวไปพร้อมกับทิ้งเกรียงเงินด้ามเป็นรูป เทพแห่งการสร้างสรรค์ไว้ โคเฮจึงต้องกลับญี่ปุ่นและเปิดสตูดิโอของตนเองขึ้น ที่ริมแม่น้ำ โดยรับงานผ่านตัวแทน อาโซ ชิโฮะ และมีเพื่อนสนิทที่เป็นสตั้นท์แมนชื่อ คันนะซึกิ ชินโกะ

พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวต่างๆ โดยใช้ SFX มาช่วยแก้ปัญหาต่างๆ และช่วยเหลือผู้คน โดยเรื่องนี้จะเน้นไปที่ ภาพคือเรื่องลวงตา ดังนั้นอย่าเชื่อข้อมูลที่ได้รับโดยไม่ไตร่ตรองหาความรู้ให้ดีก่อน ต้องตั้งข้อสงสัย ต้องใช้หัวคิด แยกให้ออกว่า อะไรคือความจริง อะไรคือภาพลวง

Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88

เรื่องย่อ

เรื่องของเด็กหนุ่มมัธยมปลาย ชื่อ นางาเสะ โคเฮ ที่มุ่งไปหางานช่างแต่งหน้า (makeup) และ SFX (สเปเชี่ยลเอฟเฟกต์) ที่ฮอลีวู๊ด เขาโชคดีที่ ริกกี้ แบการ์ด หรือ RB เจ้าของผลงาน 7 รางวัลออสการ์ รับเขาเป็นลูกมือที่สอนเขาทุกอย่าง แต่วันหนึ่ง RB หายตัวไปพร้อมกับทิ้งเกรียงเงินด้ามเป็นรูป เทพแห่งการสร้างสรรค์ไว้ โคเฮจึงต้องกลับญี่ปุ่นและเปิดสตูดิโอของตนเองขึ้น ที่ริมแม่น้ำ โดยรับงานผ่านตัวแทน อาโซ ชิโฮะ และมีเพื่อนสนิทที่เป็นสตั้นท์แมนชื่อ คันนะซึกิ ชินโกะ

พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวต่างๆ โดยใช้ SFX มาช่วยแก้ปัญหาต่างๆ และช่วยเหลือผู้คน โดยเรื่องนี้จะเน้นไปที่ ภาพคือเรื่องลวงตา ดังนั้นอย่าเชื่อข้อมูลที่ได้รับโดยไม่ไตร่ตรองหาความรู้ให้ดีก่อน ต้องตั้งข้อสงสัย ต้องใช้หัวคิด แยกให้ออกว่า อะไรคือความจริง อะไรคือภาพลวง

Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 1
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 2
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 3
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 4
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 5
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 6
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 7
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 8
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 9
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 10
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 11
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 12
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 13
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 14
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 15
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 16
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 17
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 18
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 19
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 20
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 21
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 22
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 23
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 24
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 25
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 26
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 27
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 28
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 29
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 30
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 31
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 32
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 33
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 34
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 35
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 36
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 37
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 38
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 39
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 40
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 41
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 42
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 43
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 44
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 45
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 46
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 47
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 48
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 49
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 50
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 51
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 52
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 53
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 54
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 55
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 56
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 57
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 58
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 59
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 60
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 61
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 62
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 63
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 64
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 65
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 66
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 67
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 68
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 69
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 70
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 71
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 72
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 73
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 74
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 75
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 76
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 77
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 78
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 79
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 80
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 81
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 82
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 83
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 84
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 85
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 86
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 87
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 88
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 89
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 90
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 91
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 92
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 93
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 94
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 95
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 96
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 97
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 98
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 99
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 100
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 101
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 102
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 103
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 104
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 105
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 106
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 107
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 108
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 109
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 110
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 111
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 112
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 113
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 114
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 115
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 116
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 117
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 118
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 119
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 120
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 121
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 122
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 123
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 124
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 125
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 126
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 127
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 128
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 129
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 130
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 131
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 132
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 133
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 134
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 135
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 136
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 137
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 138
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 139
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 140
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 141
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 142
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 143
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 144
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 145
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 146
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 147
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 148
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 149
Gimmick! เอฟเฟกต์เทพ มังงะ ตอนที่ 1-88 Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel