Gintama กินทามะ [ThaiScanGOD]

Gintama กินทามะ [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

อ่านการ์ตูน กินทามะ กล่าวถึงฉากในเมืองเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน เอโดะเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียวในปี พ.ศ. 2405) ประเทศญี่ปุ่น ในยุคเอโดะ ยุคที่มนุษย์ต่างดาวที่เรียกกันว่า ชาวสวรรค์ ได้มาตั้งรกรากบนโลกมนุษย์ ชาวสวรรค์ได้ออกคำสั่งริบยศถาบรรดาศักดิ์และยึดดาบของซามูไรไปทำให้ยุค รุ่งเรืองของซามูไรได้จบสิ้นลง ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีคนหนึ่งที่ยังยึดมั่นในจิตวิญญาณของซามูไร เขาชื่อ ซากาตะ กินโทกิ เคยเป็นนักรบซามูไรต่อต้านชาวสวรรค์ ปัจจุบันเปิดร้านรับจ้างสารพัด มีผู้ช่วยคือ ชิมูระ ชินปาจิ หนุ่มแว่นที่ทำงานเพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณของซามูไร และคางุระ เด็กหญิงชาวสวรรค์เผ่ายาโตะ ทั้งสามทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านและเลี้ยงชีวิตในยุคมืดของ ซามูไร

Gintama กินทามะ

เรื่องย่อ

อ่านการ์ตูน กินทามะ กล่าวถึงฉากในเมืองเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน เอโดะเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียวในปี พ.ศ. 2405) ประเทศญี่ปุ่น ในยุคเอโดะ ยุคที่มนุษย์ต่างดาวที่เรียกกันว่า ชาวสวรรค์ ได้มาตั้งรกรากบนโลกมนุษย์ ชาวสวรรค์ได้ออกคำสั่งริบยศถาบรรดาศักดิ์และยึดดาบของซามูไรไปทำให้ยุค รุ่งเรืองของซามูไรได้จบสิ้นลง ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีคนหนึ่งที่ยังยึดมั่นในจิตวิญญาณของซามูไร เขาชื่อ ซากาตะ กินโทกิ เคยเป็นนักรบซามูไรต่อต้านชาวสวรรค์ ปัจจุบันเปิดร้านรับจ้างสารพัด มีผู้ช่วยคือ ชิมูระ ชินปาจิ หนุ่มแว่นที่ทำงานเพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณของซามูไร และคางุระ เด็กหญิงชาวสวรรค์เผ่ายาโตะ ทั้งสามทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านและเลี้ยงชีวิตในยุคมืดของ ซามูไร

Gintama กินทามะ Chapter 1
Gintama กินทามะ Chapter 2
Gintama กินทามะ Chapter 3
Gintama กินทามะ Chapter 4
Gintama กินทามะ Chapter 5
Gintama กินทามะ Chapter 6
Gintama กินทามะ Chapter 7
Gintama กินทามะ Chapter 8
Gintama กินทามะ Chapter 9
Gintama กินทามะ Chapter 10
Gintama กินทามะ Chapter 11
Gintama กินทามะ Chapter 12
Gintama กินทามะ Chapter 13
Gintama กินทามะ Chapter 14
Gintama กินทามะ Chapter 15
Gintama กินทามะ Chapter 16
Gintama กินทามะ Chapter 17
Gintama กินทามะ Chapter 18
Gintama กินทามะ Chapter 19
Gintama กินทามะ Chapter 20
Gintama กินทามะ Chapter 21
Gintama กินทามะ Chapter 22
Gintama กินทามะ Chapter 23
Gintama กินทามะ Chapter 24
Gintama กินทามะ Chapter 25
Gintama กินทามะ Chapter 26
Gintama กินทามะ Chapter 27
Gintama กินทามะ Chapter 28
Gintama กินทามะ Chapter 29
Gintama กินทามะ Chapter 30
Gintama กินทามะ Chapter 31
Gintama กินทามะ Chapter 32
Gintama กินทามะ Chapter 33
Gintama กินทามะ Chapter 34
Gintama กินทามะ Chapter 35
Gintama กินทามะ Chapter 36
Gintama กินทามะ Chapter 37
Gintama กินทามะ Chapter 38
Gintama กินทามะ Chapter 39
Gintama กินทามะ Chapter 40
Gintama กินทามะ Chapter 41
Gintama กินทามะ Chapter 42
Gintama กินทามะ Chapter 43
Gintama กินทามะ Chapter 44
Gintama กินทามะ Chapter 45
Gintama กินทามะ Chapter 46
Gintama กินทามะ Chapter 47
Gintama กินทามะ Chapter 48
Gintama กินทามะ Chapter 49
Gintama กินทามะ Chapter 50
Gintama กินทามะ Chapter 51
Gintama กินทามะ Chapter 52
Gintama กินทามะ Chapter 53
Gintama กินทามะ Chapter 54
Gintama กินทามะ Chapter 55
Gintama กินทามะ Chapter 56
Gintama กินทามะ Chapter 57
Gintama กินทามะ Chapter 58
Gintama กินทามะ Chapter 59
Gintama กินทามะ Chapter 60
Gintama กินทามะ Chapter 61
Gintama กินทามะ Chapter 62
Gintama กินทามะ Chapter 63
Gintama กินทามะ Chapter 64
Gintama กินทามะ Chapter 65
Gintama กินทามะ Chapter 66
Gintama กินทามะ Chapter 67
Gintama กินทามะ Chapter 68
Gintama กินทามะ Chapter 69
Gintama กินทามะ Chapter 70
Gintama กินทามะ Chapter 71
Gintama กินทามะ Chapter 72
Gintama กินทามะ Chapter 73
Gintama กินทามะ Chapter 74
Gintama กินทามะ Chapter 75
Gintama กินทามะ Chapter 76
Gintama กินทามะ Chapter 77
Gintama กินทามะ Chapter 78
Gintama กินทามะ Chapter 79
Gintama กินทามะ Chapter 80
Gintama กินทามะ Chapter 81
Gintama กินทามะ Chapter 82
Gintama กินทามะ Chapter 83
Gintama กินทามะ Chapter 84
Gintama กินทามะ Chapter 85
Gintama กินทามะ Chapter 86
Gintama กินทามะ Chapter 87
Gintama กินทามะ Chapter 88
Gintama กินทามะ Chapter 89
Gintama กินทามะ Chapter 90
Gintama กินทามะ Chapter 91
Gintama กินทามะ Chapter 92
Gintama กินทามะ Chapter 93
Gintama กินทามะ Chapter 94
Gintama กินทามะ Chapter 95
Gintama กินทามะ Chapter 96
Gintama กินทามะ Chapter 97
Gintama กินทามะ Chapter 98
Gintama กินทามะ Chapter 99
Gintama กินทามะ Chapter 100
Gintama กินทามะ Chapter 101
Gintama กินทามะ Chapter 102
Gintama กินทามะ Chapter 103
Gintama กินทามะ Chapter 104
Gintama กินทามะ Chapter 105
Gintama กินทามะ Chapter 106
Gintama กินทามะ Chapter 107
Gintama กินทามะ Chapter 108
Gintama กินทามะ Chapter 109
Gintama กินทามะ Chapter 110
Gintama กินทามะ Chapter 111
Gintama กินทามะ Chapter 112
Gintama กินทามะ Chapter 113
Gintama กินทามะ Chapter 114
Gintama กินทามะ Chapter 115
Gintama กินทามะ Chapter 116
Gintama กินทามะ Chapter 117
Gintama กินทามะ Chapter 118
Gintama กินทามะ Chapter 119
Gintama กินทามะ Chapter 120
Gintama กินทามะ Chapter 121
Gintama กินทามะ Chapter 122
Gintama กินทามะ Chapter 123
Gintama กินทามะ Chapter 124
Gintama กินทามะ Chapter 125
Gintama กินทามะ Chapter 126
Gintama กินทามะ Chapter 127
Gintama กินทามะ Chapter 128
Gintama กินทามะ Chapter 129
Gintama กินทามะ Chapter 130
Gintama กินทามะ Chapter 131
Gintama กินทามะ Chapter 132
Gintama กินทามะ Chapter 133
Gintama กินทามะ Chapter 134
Gintama กินทามะ Chapter 135
Gintama กินทามะ Chapter 136
Gintama กินทามะ Chapter 137
Gintama กินทามะ Chapter 138
Gintama กินทามะ Chapter 139
Gintama กินทามะ Chapter 140
Gintama กินทามะ Chapter 141
Gintama กินทามะ Chapter 142
Gintama กินทามะ Chapter 143
Gintama กินทามะ Chapter 144
Gintama กินทามะ Chapter 145
Gintama กินทามะ Chapter 146
Gintama กินทามะ Chapter 147
Gintama กินทามะ Chapter 148
Gintama กินทามะ Chapter 149
Gintama กินทามะ Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel