Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 [ThaiScanGOD]

Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

อ่านบากิ ภาค1 BAKI THE GRAPPLER หรือที่ในบ้านเรารู้จักกันดีในชื่อ บากิ จอมประจัญบาน ผลงานมังงะแอ็กชั่นต่อสู้ดุเดือดเลือดพล่านจากปลายปากกาของอาจารย์ เคสึเกะ อิตางากิ ที่เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปี 1991 นอกจาก ฮันมะ บากิ พระเอกของเรื่องแล้ว อีกหนึ่งตัวละครที่นักอ่านทุกคนจดจำได้เป็นอย่างดี ยังไงก็ต้องมีชื่อของ “ฮานายามะ คาโอรุ” รวมอยู่ในนั้น
เนื่องจาก ฮานายามะ คาโอรุ เป็นตัวละครที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่น เขาเป็นชายหนุ่มร่างใหญ่ สูงเกือบ 2 เมตร ร่างกายเต็มไปด้วยรอยสักและแผลเป็นมากมายนับไม่ถ้วน ยิ่งไปกว่านั้น คาโอรุ คือหัวหน้าหน้าแก๊งยากูซ่าทรงอิทธิพลในประเทศญี่ปุ่น ทั้งๆ ที่อายุยังไม่ครบเกณฑ์บรรลุนิติภาวะด้วยซ้ำ เขามักจะปรากฎตัวในชุดสูทสีขาว-ม่วง มีรังสีความน่าเกรงขามแผ่ออกมารอบตัว

อ่านบากิภาค2 คลิก! บากิ: ศึกอสูรจอมประจัญบาน

Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371

เรื่องย่อ

อ่านบากิ ภาค1 BAKI THE GRAPPLER หรือที่ในบ้านเรารู้จักกันดีในชื่อ บากิ จอมประจัญบาน ผลงานมังงะแอ็กชั่นต่อสู้ดุเดือดเลือดพล่านจากปลายปากกาของอาจารย์ เคสึเกะ อิตางากิ ที่เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปี 1991 นอกจาก ฮันมะ บากิ พระเอกของเรื่องแล้ว อีกหนึ่งตัวละครที่นักอ่านทุกคนจดจำได้เป็นอย่างดี ยังไงก็ต้องมีชื่อของ “ฮานายามะ คาโอรุ” รวมอยู่ในนั้น
เนื่องจาก ฮานายามะ คาโอรุ เป็นตัวละครที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่น เขาเป็นชายหนุ่มร่างใหญ่ สูงเกือบ 2 เมตร ร่างกายเต็มไปด้วยรอยสักและแผลเป็นมากมายนับไม่ถ้วน ยิ่งไปกว่านั้น คาโอรุ คือหัวหน้าหน้าแก๊งยากูซ่าทรงอิทธิพลในประเทศญี่ปุ่น ทั้งๆ ที่อายุยังไม่ครบเกณฑ์บรรลุนิติภาวะด้วยซ้ำ เขามักจะปรากฎตัวในชุดสูทสีขาว-ม่วง มีรังสีความน่าเกรงขามแผ่ออกมารอบตัว

อ่านบากิภาค2 คลิก! บากิ: ศึกอสูรจอมประจัญบาน

Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 1
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 2
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 3
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 4
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 5
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 6
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 7
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 8
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 9
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 10
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 11
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 12
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 13
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 14
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 15
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 16
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 17
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 18
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 19
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 20
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 21
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 22
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 23
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 24
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 25
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 26
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 27
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 28
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 29
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 30
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 31
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 32
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 33
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 34
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 35
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 36
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 37
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 38
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 39
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 40
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 41
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 42
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 43
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 44
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 45
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 46
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 47
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 48
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 49
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 50
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 51
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 52
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 53
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 54
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 55
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 56
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 57
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 58
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 59
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 60
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 61
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 62
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 63
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 64
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 65
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 66
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 67
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 68
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 69
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 70
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 71
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 72
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 73
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 74
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 75
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 76
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 77
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 78
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 79
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 80
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 81
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 82
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 83
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 84
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 85
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 86
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 87
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 88
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 89
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 90
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 91
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 92
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 93
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 94
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 95
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 96
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 97
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 98
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 99
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 100
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 101
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 102
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 103
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 104
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 105
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 106
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 107
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 108
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 109
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 110
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 111
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 112
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 113
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 114
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 115
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 116
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 117
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 118
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 119
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 120
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 121
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 122
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 123
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 124
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 125
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 126
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 127
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 128
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 129
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 130
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 131
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 132
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 133
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 134
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 135
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 136
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 137
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 138
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 139
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 140
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 141
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 142
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 143
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 144
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 145
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 146
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 147
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 148
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 149
Grappler Baki บากิ จอมประจัญบาน ภาค 1 ตอนที่1-371 Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel