Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 [ThaiScanGOD]

Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

“ไฮจิ” เป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะที่เมื่อหลายปีก่อนถูกพบอยู่ท่ามกลางศพเรืองแสงพร้อมแอปเปิ้ลสีดำลูกหนึ่งที่คืนสภาพได้ ตอนนี้งานวิจัย (อะไรก็ไม่แน่ใจ) โดยมีผู้ช่วยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย โทริอิโอจิ จิโทเสะ ซึ่งเมื่อมีการพบศพเรืองแสงอีกครั้งก็ทำให้ได้เผชิญความลับของยูเรก้าที่นำมาซึ่งอำนาจอันยิ่งใหญ่

Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24

เรื่องย่อ

“ไฮจิ” เป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะที่เมื่อหลายปีก่อนถูกพบอยู่ท่ามกลางศพเรืองแสงพร้อมแอปเปิ้ลสีดำลูกหนึ่งที่คืนสภาพได้ ตอนนี้งานวิจัย (อะไรก็ไม่แน่ใจ) โดยมีผู้ช่วยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย โทริอิโอจิ จิโทเสะ ซึ่งเมื่อมีการพบศพเรืองแสงอีกครั้งก็ทำให้ได้เผชิญความลับของยูเรก้าที่นำมาซึ่งอำนาจอันยิ่งใหญ่

Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 1
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 2
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 3
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 4
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 5
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 6
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 7
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 8
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 9
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 10
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 11
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 12
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 13
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 14
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 15
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 16
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 17
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 18
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 19
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 20
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 21
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 22
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 23
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 24
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 25
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 26
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 27
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 28
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 29
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 30
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 31
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 32
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 33
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 34
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 35
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 36
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 37
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 38
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 39
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 40
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 41
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 42
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 43
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 44
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 45
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 46
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 47
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 48
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 49
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 50
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 51
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 52
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 53
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 54
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 55
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 56
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 57
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 58
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 59
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 60
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 61
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 62
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 63
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 64
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 65
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 66
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 67
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 68
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 69
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 70
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 71
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 72
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 73
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 74
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 75
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 76
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 77
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 78
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 79
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 80
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 81
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 82
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 83
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 84
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 85
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 86
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 87
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 88
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 89
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 90
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 91
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 92
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 93
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 94
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 95
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 96
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 97
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 98
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 99
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 100
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 101
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 102
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 103
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 104
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 105
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 106
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 107
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 108
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 109
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 110
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 111
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 112
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 113
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 114
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 115
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 116
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 117
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 118
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 119
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 120
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 121
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 122
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 123
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 124
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 125
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 126
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 127
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 128
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 129
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 130
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 131
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 132
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 133
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 134
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 135
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 136
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 137
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 138
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 139
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 140
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 141
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 142
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 143
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 144
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 145
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 146
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 147
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 148
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 149
Hungry Joker ผู้ได้พลังจากยูเรก้า ตอนที่ 1-24 Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel