Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 [ThaiScanGOD]

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

อ่านHunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ เรื่องย่อ ฮันเตอร์ ชื่อเรียงของเหล่ามนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษในการใช้อนุภาพของเน็นและเอ็น เทียบเคียงกับโลกความจริงนั้นสามารถแปลงความสามารถในความคิดให้กลายมาเป็นอำนาจจริงในรูปแบบนามธรรมและจิตใจ ความนึกคิดให้กลายเป็นของจริงขึ้นมาได้ โลกแห่งนี้มีสมาคมลับที่เรียกกันว่า ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ เพื่อปกครองเหล่า นักรบฮันเตอร์ และมอบหมายภารกิจในการกำจัดหัวโขมยและอาชญากรรมต่าง และจัดการคัดเลือกเหล่า ฮันเตอร์หน้าใหม่ทุกปี โดย กอร์น เด็กหนุ่ม 12 ขวบ อาศัยอยู่กับ น้าสาวชื่อ มิโตะ และคุณยาย อาศัยในเกาะปลาวาฬ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ชาวประมงอาศัยอยู่กัน โดยกอร์น ได้รับรู้เพียงว่า พ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ โดยการปิดบังของน้าและคุณยาย แต่ทว่าวันหนึ่งกอร์นได้เข้าไปในป่าและถูกหมีจิ้งจอกแม่ลูกอ่อนทำร้าย ขณะที่เข้าตาจนนั้น ฮันเตอร์ ไคท์ ได้เข้ามาช่วยชีวิตไว้ และไคท์ได้เล่าให้กอร์นฟังว่า พ่อของกอร์นนั้นยังไม่ตาย แต่กลับกัน พ่อของกอร์นยังเป็นฮันเตอร์ระดับ 3 ดาวชั้นแนวหน้า และก็เป็นอาจารย์ของเขาด้วย เมื่อกอร์นได้ฟังและรู้ว่าพ่อของเขายังมีชีวิตอยู่ เขาจึงตัดสินใจที่จะออกตามหาพ่อ โดยสิ่งแรกที่เขาตัดสินใจจะทำคือ ต้องเข้าสอบนฮันเตอร์ให้ได้

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381

เรื่องย่อ

อ่านHunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ เรื่องย่อ ฮันเตอร์ ชื่อเรียงของเหล่ามนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษในการใช้อนุภาพของเน็นและเอ็น เทียบเคียงกับโลกความจริงนั้นสามารถแปลงความสามารถในความคิดให้กลายมาเป็นอำนาจจริงในรูปแบบนามธรรมและจิตใจ ความนึกคิดให้กลายเป็นของจริงขึ้นมาได้ โลกแห่งนี้มีสมาคมลับที่เรียกกันว่า ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ เพื่อปกครองเหล่า นักรบฮันเตอร์ และมอบหมายภารกิจในการกำจัดหัวโขมยและอาชญากรรมต่าง และจัดการคัดเลือกเหล่า ฮันเตอร์หน้าใหม่ทุกปี โดย กอร์น เด็กหนุ่ม 12 ขวบ อาศัยอยู่กับ น้าสาวชื่อ มิโตะ และคุณยาย อาศัยในเกาะปลาวาฬ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ชาวประมงอาศัยอยู่กัน โดยกอร์น ได้รับรู้เพียงว่า พ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ โดยการปิดบังของน้าและคุณยาย แต่ทว่าวันหนึ่งกอร์นได้เข้าไปในป่าและถูกหมีจิ้งจอกแม่ลูกอ่อนทำร้าย ขณะที่เข้าตาจนนั้น ฮันเตอร์ ไคท์ ได้เข้ามาช่วยชีวิตไว้ และไคท์ได้เล่าให้กอร์นฟังว่า พ่อของกอร์นนั้นยังไม่ตาย แต่กลับกัน พ่อของกอร์นยังเป็นฮันเตอร์ระดับ 3 ดาวชั้นแนวหน้า และก็เป็นอาจารย์ของเขาด้วย เมื่อกอร์นได้ฟังและรู้ว่าพ่อของเขายังมีชีวิตอยู่ เขาจึงตัดสินใจที่จะออกตามหาพ่อ โดยสิ่งแรกที่เขาตัดสินใจจะทำคือ ต้องเข้าสอบนฮันเตอร์ให้ได้

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 1
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 2
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 3
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 4
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 5
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 6
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 7
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 8
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 9
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 10
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 11
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 12
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 13
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 14
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 15
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 16
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 17
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 18
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 19
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 20
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 21
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 22
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 23
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 24
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 25
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 26
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 27
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 28
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 29
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 30
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 31
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 32
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 33
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 34
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 35
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 36
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 37
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 38
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 39
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 40
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 41
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 42
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 43
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 44
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 45
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 46
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 47
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 48
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 49
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 50
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 51
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 52
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 53
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 54
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 55
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 56
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 57
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 58
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 59
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 60
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 61
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 62
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 63
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 64
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 65
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 66
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 67
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 68
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 69
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 70
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 71
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 72
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 73
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 74
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 75
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 76
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 77
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 78
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 79
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 80
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 81
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 82
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 83
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 84
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 85
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 86
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 87
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 88
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 89
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 90
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 91
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 92
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 93
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 94
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 95
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 96
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 97
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 98
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 99
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 100
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 101
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 102
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 103
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 104
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 105
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 106
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 107
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 108
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 109
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 110
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 111
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 112
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 113
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 114
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 115
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 116
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 117
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 118
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 119
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 120
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 121
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 122
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 123
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 124
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 125
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 126
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 127
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 128
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 129
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 130
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 131
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 132
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 133
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 134
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 135
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 136
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 137
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 138
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 139
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 140
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 141
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 142
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 143
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 144
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 145
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 146
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 147
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 148
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 149
Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่1-381 Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel