Ichigo 100% อิจิโกะ 100% [ThaiScanGOD]

Ichigo 100% อิจิโกะ 100% [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ – มานากะ จุนเป นักเรียนชั้น ม.3 และความสัมพันธ์ของเขาต่อ โทโจ อายะ กับ นิชิโนะ สึคาสะ ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาพบกับสาวสวยบนดาดฟ้าของโรงเรียน เขาพยายามวิ่งตาม แต่กลับพบแค่สมุดโน๊ตของ โทโจ อายะ เพื่อนนักเขียนที่จุนเปเพิ่งจะสนิทด้วยเท่านั้น ต่อมาเขากลับคิดว่าผู้หญิงที่เห็นบนดาดฟ้าโรงเรียนนั้นคือ นิชิโนะ สึคาสะ เขาจึงได้ลองถามเธอดู แม้สึคาสะจะยอมรับ แต่จุนเปกลับพบความจริงว่าเธอไม่ใช่คนที่เขาเห็น

เรื่องราวดำเนินไปจนถึงช่วงที่ทั้งสามคนเข้าเรียนมัธยมปลาย จุนเปได้พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะค้นพบความจริงให้ได้ว่าใครคือผู้หญิงที่เขาเห็นในวันนั้น

Ichigo 100% อิจิโกะ 100%

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ – มานากะ จุนเป นักเรียนชั้น ม.3 และความสัมพันธ์ของเขาต่อ โทโจ อายะ กับ นิชิโนะ สึคาสะ ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาพบกับสาวสวยบนดาดฟ้าของโรงเรียน เขาพยายามวิ่งตาม แต่กลับพบแค่สมุดโน๊ตของ โทโจ อายะ เพื่อนนักเขียนที่จุนเปเพิ่งจะสนิทด้วยเท่านั้น ต่อมาเขากลับคิดว่าผู้หญิงที่เห็นบนดาดฟ้าโรงเรียนนั้นคือ นิชิโนะ สึคาสะ เขาจึงได้ลองถามเธอดู แม้สึคาสะจะยอมรับ แต่จุนเปกลับพบความจริงว่าเธอไม่ใช่คนที่เขาเห็น

เรื่องราวดำเนินไปจนถึงช่วงที่ทั้งสามคนเข้าเรียนมัธยมปลาย จุนเปได้พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะค้นพบความจริงให้ได้ว่าใครคือผู้หญิงที่เขาเห็นในวันนั้น

Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 1
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 2
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 3
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 4
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 5
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 6
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 7
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 8
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 9
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 10
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 11
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 12
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 13
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 14
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 15
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 16
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 17
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 18
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 19
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 20
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 21
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 22
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 23
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 24
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 25
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 26
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 27
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 28
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 29
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 30
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 31
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 32
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 33
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 34
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 35
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 36
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 37
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 38
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 39
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 40
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 41
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 42
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 43
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 44
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 45
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 46
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 47
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 48
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 49
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 50
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 51
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 52
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 53
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 54
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 55
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 56
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 57
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 58
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 59
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 60
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 61
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 62
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 63
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 64
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 65
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 66
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 67
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 68
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 69
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 70
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 71
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 72
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 73
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 74
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 75
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 76
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 77
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 78
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 79
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 80
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 81
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 82
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 83
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 84
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 85
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 86
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 87
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 88
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 89
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 90
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 91
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 92
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 93
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 94
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 95
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 96
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 97
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 98
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 99
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 100
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 101
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 102
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 103
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 104
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 105
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 106
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 107
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 108
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 109
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 110
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 111
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 112
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 113
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 114
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 115
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 116
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 117
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 118
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 119
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 120
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 121
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 122
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 123
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 124
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 125
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 126
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 127
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 128
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 129
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 130
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 131
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 132
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 133
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 134
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 135
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 136
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 137
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 138
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 139
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 140
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 141
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 142
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 143
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 144
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 145
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 146
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 147
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 148
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 149
Ichigo 100% อิจิโกะ 100% Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel