Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 [ThaiScanGOD]

Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ – ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักปรากฎตัวออกมาจาก “รูหนอน” ด๊อกเตอร์โองุโระ ซึ่งเป็นผู้ค้นพบได้นำซื้อลูกสาวคนเดียวของเขา มาตั้งชื่อให้ดวงดาวนนั้นว่า “ดาวเรมิน่า” การค้นพบของดอกเตอร์โองุโระในครั้งนี้ ได้รับการยกย่องชมเชย แถมเรมิน่าซึ่งเป็นลูกสาว ก็กลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืน…แต่ทว่า “ดาวเรมิน่า” กลับทำลายล้างดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะไปที่ละดวงสองดวง แม้แต่โลกเองก็พลอยกตกอยู่ในทางวิกฤตไปด้วย ขอเชิญสัมผัสกับผลงานสยองขวัญแนวใหม่ที่อาจารย์จุนจิ อิโตทุ่มสุดตัว พร้อมผลงานชิ้นโบแดง ตอน “เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” ได้ในเล่มครับ

Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ – ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักปรากฎตัวออกมาจาก “รูหนอน” ด๊อกเตอร์โองุโระ ซึ่งเป็นผู้ค้นพบได้นำซื้อลูกสาวคนเดียวของเขา มาตั้งชื่อให้ดวงดาวนนั้นว่า “ดาวเรมิน่า” การค้นพบของดอกเตอร์โองุโระในครั้งนี้ ได้รับการยกย่องชมเชย แถมเรมิน่าซึ่งเป็นลูกสาว ก็กลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืน…แต่ทว่า “ดาวเรมิน่า” กลับทำลายล้างดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะไปที่ละดวงสองดวง แม้แต่โลกเองก็พลอยกตกอยู่ในทางวิกฤตไปด้วย ขอเชิญสัมผัสกับผลงานสยองขวัญแนวใหม่ที่อาจารย์จุนจิ อิโตทุ่มสุดตัว พร้อมผลงานชิ้นโบแดง ตอน “เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” ได้ในเล่มครับ

Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 1
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 2
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 3
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 4
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 5
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 6
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 7
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 8
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 9
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 10
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 11
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 12
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 13
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 14
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 15
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 16
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 17
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 18
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 19
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 20
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 21
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 22
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 23
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 24
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 25
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 26
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 27
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 28
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 29
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 30
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 31
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 32
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 33
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 34
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 35
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 36
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 37
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 38
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 39
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 40
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 41
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 42
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 43
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 44
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 45
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 46
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 47
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 48
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 49
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 50
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 51
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 52
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 53
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 54
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 55
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 56
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 57
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 58
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 59
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 60
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 61
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 62
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 63
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 64
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 65
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 66
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 67
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 68
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 69
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 70
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 71
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 72
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 73
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 74
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 75
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 76
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 77
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 78
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 79
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 80
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 81
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 82
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 83
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 84
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 85
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 86
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 87
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 88
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 89
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 90
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 91
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 92
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 93
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 94
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 95
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 96
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 97
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 98
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 99
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 100
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 101
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 102
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 103
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 104
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 105
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 106
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 107
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 108
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 109
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 110
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 111
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 112
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 113
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 114
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 115
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 116
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 117
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 118
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 119
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 120
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 121
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 122
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 123
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 124
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 125
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 126
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 127
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 128
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 129
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 130
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 131
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 132
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 133
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 134
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 135
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 136
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 137
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 138
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 139
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 140
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 141
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 142
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 143
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 144
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 145
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 146
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 147
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 148
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 149
Jigokusei Remina เรมิน่า ดาวมรณะ ตอนที่ 1-6 Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel