Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 [ThaiScanGOD]

Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ ในอดีต จอมเวทย์โบราณได้สร้างอาวุธชีวภาพ ที่มีลักษณะเหมือนกับโรคร้ายธรรมดา เพื่อเพียงจุดประสงค์หนึ่ง นั่นคือ เพื่อฆ่าพาหะ หรือคนที่อยู่รอบๆพาหะนำโรคนั้น มันได้ถูกเรียกว่า เชื้อปีศาจ แม้วันเวลาจะผ่านไปจนผู้สร้างของมันสิ้นอายุขัย แต่ เชื้อปีศาจก็ไม่ได้หายจากตามผู้สร้าง มันยังคงวนเวียนอยู่บนโลกและคร่าชีวิตผู้คนเรื่อยมา นารุทากิ โซทาโร่ และ อิซุโมะ โมโมะ ทั้งสองคือ หมอผู้ที่ใช้ศาสตร์แห่งความมืด ที่ถูกฝึกขึ้นมาเพื่อต่อกรกับ เชื้อปีศาจด้วยวิธีการที่ไม่ธรรมดา ด้วยอุปกรณ์ต่อต้าน เชื้อปีศาจ

Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ ในอดีต จอมเวทย์โบราณได้สร้างอาวุธชีวภาพ ที่มีลักษณะเหมือนกับโรคร้ายธรรมดา เพื่อเพียงจุดประสงค์หนึ่ง นั่นคือ เพื่อฆ่าพาหะ หรือคนที่อยู่รอบๆพาหะนำโรคนั้น มันได้ถูกเรียกว่า เชื้อปีศาจ แม้วันเวลาจะผ่านไปจนผู้สร้างของมันสิ้นอายุขัย แต่ เชื้อปีศาจก็ไม่ได้หายจากตามผู้สร้าง มันยังคงวนเวียนอยู่บนโลกและคร่าชีวิตผู้คนเรื่อยมา นารุทากิ โซทาโร่ และ อิซุโมะ โมโมะ ทั้งสองคือ หมอผู้ที่ใช้ศาสตร์แห่งความมืด ที่ถูกฝึกขึ้นมาเพื่อต่อกรกับ เชื้อปีศาจด้วยวิธีการที่ไม่ธรรมดา ด้วยอุปกรณ์ต่อต้าน เชื้อปีศาจ

Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 1
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 2
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 3
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 4
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 5
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 6
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 7
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 8
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 9
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 10
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 11
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 12
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 13
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 14
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 15
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 16
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 17
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 18
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 19
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 20
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 21
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 22
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 23
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 24
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 25
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 26
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 27
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 28
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 29
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 30
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 31
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 32
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 33
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 34
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 35
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 36
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 37
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 38
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 39
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 40
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 41
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 42
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 43
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 44
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 45
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 46
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 47
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 48
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 49
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 50
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 51
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 52
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 53
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 54
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 55
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 56
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 57
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 58
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 59
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 60
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 61
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 62
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 63
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 64
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 65
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 66
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 67
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 68
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 69
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 70
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 71
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 72
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 73
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 74
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 75
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 76
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 77
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 78
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 79
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 80
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 81
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 82
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 83
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 84
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 85
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 86
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 87
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 88
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 89
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 90
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 91
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 92
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 93
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 94
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 95
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 96
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 97
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 98
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 99
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 100
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 101
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 102
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 103
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 104
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 105
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 106
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 107
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 108
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 109
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 110
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 111
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 112
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 113
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 114
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 115
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 116
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 117
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 118
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 119
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 120
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 121
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 122
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 123
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 124
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 125
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 126
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 127
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 128
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 129
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 130
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 131
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 132
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 133
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 134
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 135
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 136
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 137
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 138
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 139
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 140
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 141
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 142
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 143
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 144
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 145
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 146
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 147
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 148
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 149
Kaitai Shinsho Ø ตอนที่ 1-69 Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel