Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 [ThaiScanGOD]

Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

As the Gods Will เกมเทวดา เมื่อชุนนักเรียนมัธยมธรรมดาที่ใช้ชีวิตไปวันกับการเล่นเกม เขาได้แต่พร่ำว่าชีวิตตัวเองมันแสนจะน่าเบื่อ จนกระทั่งก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นกลางห้องเรียนที่อาจารย์กำลังสอนอยู่เมื่อดารุมะ ตัวสีแดงเข้ามาในห้องพร้อมกับร้องเพลงดารุมะแล้วให้ทุกคนหยุดนิ่งหากใครขยับก็จะตายกันหมด โดยวิธีหยุดเกมคือกดปุ่มบนตัวของดารุมะให้ได้ ชุนนักเรียนมัธยมที่คิดว่าวันนี้มันแสนธรรมดากลับขอวันน่าเบื่อๆของเขากลับมาภายในใจแต่ไม่มีเวลาแล้ว ชุนรีบกระโดดโดยความช่วยเหลือจากเพื่อน แล้วกดปุ่มหยุดดารุมะแต่ว่า…..เหตุการณ์ทำให้เขารุ้ว่าเรื่องไม่มันไม่จบแค่เกมนี้อย่างแน่นอน

Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21

เรื่องย่อ

As the Gods Will เกมเทวดา เมื่อชุนนักเรียนมัธยมธรรมดาที่ใช้ชีวิตไปวันกับการเล่นเกม เขาได้แต่พร่ำว่าชีวิตตัวเองมันแสนจะน่าเบื่อ จนกระทั่งก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นกลางห้องเรียนที่อาจารย์กำลังสอนอยู่เมื่อดารุมะ ตัวสีแดงเข้ามาในห้องพร้อมกับร้องเพลงดารุมะแล้วให้ทุกคนหยุดนิ่งหากใครขยับก็จะตายกันหมด โดยวิธีหยุดเกมคือกดปุ่มบนตัวของดารุมะให้ได้ ชุนนักเรียนมัธยมที่คิดว่าวันนี้มันแสนธรรมดากลับขอวันน่าเบื่อๆของเขากลับมาภายในใจแต่ไม่มีเวลาแล้ว ชุนรีบกระโดดโดยความช่วยเหลือจากเพื่อน แล้วกดปุ่มหยุดดารุมะแต่ว่า…..เหตุการณ์ทำให้เขารุ้ว่าเรื่องไม่มันไม่จบแค่เกมนี้อย่างแน่นอน

Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 1
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 2
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 3
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 4
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 5
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 6
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 7
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 8
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 9
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 10
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 11
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 12
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 13
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 14
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 15
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 16
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 17
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 18
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 19
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 20
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 21
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 22
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 23
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 24
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 25
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 26
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 27
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 28
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 29
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 30
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 31
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 32
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 33
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 34
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 35
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 36
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 37
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 38
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 39
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 40
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 41
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 42
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 43
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 44
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 45
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 46
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 47
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 48
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 49
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 50
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 51
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 52
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 53
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 54
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 55
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 56
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 57
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 58
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 59
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 60
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 61
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 62
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 63
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 64
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 65
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 66
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 67
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 68
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 69
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 70
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 71
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 72
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 73
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 74
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 75
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 76
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 77
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 78
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 79
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 80
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 81
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 82
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 83
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 84
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 85
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 86
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 87
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 88
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 89
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 90
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 91
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 92
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 93
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 94
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 95
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 96
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 97
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 98
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 99
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 100
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 101
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 102
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 103
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 104
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 105
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 106
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 107
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 108
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 109
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 110
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 111
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 112
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 113
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 114
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 115
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 116
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 117
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 118
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 119
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 120
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 121
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 122
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 123
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 124
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 125
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 126
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 127
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 128
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 129
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 130
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 131
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 132
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 133
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 134
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 135
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 136
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 137
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 138
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 139
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 140
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 141
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 142
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 143
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 144
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 145
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 146
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 147
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 148
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 149
Kamisama no Iutoori เกมเทวดา ตอนที่ 1-21 Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel