Kingdom คิงดอม [ThaiScanGOD]

Kingdom คิงดอม [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

อ่านKingdom คิงดอม เรื่องย่อ ในประเทศจีนโบราณยุคจั้นกั๋ว ซิ่นและเพี่ยวเป็นเด็กกำพร้าจากสงครามที่อาศัยในรัฐฉิน ทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันและมีความมุ่งหมายร่วมกันที่จะเป็นยอดขุนศึกในใต้หล้า จนกระทั่งวันหนึ่งเสนาบดีชางเหวินจวินได้นำตัวเพี่ยวไปรับราชการในวังของรัฐฉิน ปล่อยให้ซิ่นยังคงอยู่เป็นทาสอยู่ที่หมู่บ้าน ไม่กี่เดือนต่อมา เพี่ยวได้กลับมาที่หมู่บ้านในสภาพที่ถูกทำร้ายใกล้ตาย ก่อนตายเพี่ยวได้บอกให้ซิ่นเดินทางไปยังอีกหมู่บ้าน ที่ซึ่งซิ่นได้พบกับเด็กหนุ่มที่หน้าตาเหมือนเพี่ยว ซึ่งก็คืออิ๋งเจิ้ง อ๋องผู้เยาว์แห่งรัฐฉิน ซิ่นจึงได้รู้ความจริงว่าเพี่ยวถูกนำไปเป็นตัวตายตัวแทนของอิ๋งเจิ้ง และเสียชีวิตจากเหตุการณ์รัฐประหารภายในวังของรัฐฉิน ซิ่นรู้สึกแค้นอิ๋งเจิ้งที่เป็นสาเหตุทำให้เพี่ยวต้องตาย แต่เพื่อสนองต่อความปรารถนาสุดท้ายของเพี่ยว ซิ่นจึงช่วยเหลืออิ๋งเจิ้งในการฟื้นฟูอำนาจกลับคืนมา และต่อสู้เพื่อความมุ่งหมายในการเป็นยอดขุนศึกในใต้หล้า

Kingdom คิงดอม

เรื่องย่อ

อ่านKingdom คิงดอม เรื่องย่อ ในประเทศจีนโบราณยุคจั้นกั๋ว ซิ่นและเพี่ยวเป็นเด็กกำพร้าจากสงครามที่อาศัยในรัฐฉิน ทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันและมีความมุ่งหมายร่วมกันที่จะเป็นยอดขุนศึกในใต้หล้า จนกระทั่งวันหนึ่งเสนาบดีชางเหวินจวินได้นำตัวเพี่ยวไปรับราชการในวังของรัฐฉิน ปล่อยให้ซิ่นยังคงอยู่เป็นทาสอยู่ที่หมู่บ้าน ไม่กี่เดือนต่อมา เพี่ยวได้กลับมาที่หมู่บ้านในสภาพที่ถูกทำร้ายใกล้ตาย ก่อนตายเพี่ยวได้บอกให้ซิ่นเดินทางไปยังอีกหมู่บ้าน ที่ซึ่งซิ่นได้พบกับเด็กหนุ่มที่หน้าตาเหมือนเพี่ยว ซึ่งก็คืออิ๋งเจิ้ง อ๋องผู้เยาว์แห่งรัฐฉิน ซิ่นจึงได้รู้ความจริงว่าเพี่ยวถูกนำไปเป็นตัวตายตัวแทนของอิ๋งเจิ้ง และเสียชีวิตจากเหตุการณ์รัฐประหารภายในวังของรัฐฉิน ซิ่นรู้สึกแค้นอิ๋งเจิ้งที่เป็นสาเหตุทำให้เพี่ยวต้องตาย แต่เพื่อสนองต่อความปรารถนาสุดท้ายของเพี่ยว ซิ่นจึงช่วยเหลืออิ๋งเจิ้งในการฟื้นฟูอำนาจกลับคืนมา และต่อสู้เพื่อความมุ่งหมายในการเป็นยอดขุนศึกในใต้หล้า

Kingdom คิงดอม Chapter 1
Kingdom คิงดอม Chapter 2
Kingdom คิงดอม Chapter 3
Kingdom คิงดอม Chapter 4
Kingdom คิงดอม Chapter 5
Kingdom คิงดอม Chapter 6
Kingdom คิงดอม Chapter 7
Kingdom คิงดอม Chapter 8
Kingdom คิงดอม Chapter 9
Kingdom คิงดอม Chapter 10
Kingdom คิงดอม Chapter 11
Kingdom คิงดอม Chapter 12
Kingdom คิงดอม Chapter 13
Kingdom คิงดอม Chapter 14
Kingdom คิงดอม Chapter 15
Kingdom คิงดอม Chapter 16
Kingdom คิงดอม Chapter 17
Kingdom คิงดอม Chapter 18
Kingdom คิงดอม Chapter 19
Kingdom คิงดอม Chapter 20
Kingdom คิงดอม Chapter 21
Kingdom คิงดอม Chapter 22
Kingdom คิงดอม Chapter 23
Kingdom คิงดอม Chapter 24
Kingdom คิงดอม Chapter 25
Kingdom คิงดอม Chapter 26
Kingdom คิงดอม Chapter 27
Kingdom คิงดอม Chapter 28
Kingdom คิงดอม Chapter 29
Kingdom คิงดอม Chapter 30
Kingdom คิงดอม Chapter 31
Kingdom คิงดอม Chapter 32
Kingdom คิงดอม Chapter 33
Kingdom คิงดอม Chapter 34
Kingdom คิงดอม Chapter 35
Kingdom คิงดอม Chapter 36
Kingdom คิงดอม Chapter 37
Kingdom คิงดอม Chapter 38
Kingdom คิงดอม Chapter 39
Kingdom คิงดอม Chapter 40
Kingdom คิงดอม Chapter 41
Kingdom คิงดอม Chapter 42
Kingdom คิงดอม Chapter 43
Kingdom คิงดอม Chapter 44
Kingdom คิงดอม Chapter 45
Kingdom คิงดอม Chapter 46
Kingdom คิงดอม Chapter 47
Kingdom คิงดอม Chapter 48
Kingdom คิงดอม Chapter 49
Kingdom คิงดอม Chapter 50
Kingdom คิงดอม Chapter 51
Kingdom คิงดอม Chapter 52
Kingdom คิงดอม Chapter 53
Kingdom คิงดอม Chapter 54
Kingdom คิงดอม Chapter 55
Kingdom คิงดอม Chapter 56
Kingdom คิงดอม Chapter 57
Kingdom คิงดอม Chapter 58
Kingdom คิงดอม Chapter 59
Kingdom คิงดอม Chapter 60
Kingdom คิงดอม Chapter 61
Kingdom คิงดอม Chapter 62
Kingdom คิงดอม Chapter 63
Kingdom คิงดอม Chapter 64
Kingdom คิงดอม Chapter 65
Kingdom คิงดอม Chapter 66
Kingdom คิงดอม Chapter 67
Kingdom คิงดอม Chapter 68
Kingdom คิงดอม Chapter 69
Kingdom คิงดอม Chapter 70
Kingdom คิงดอม Chapter 71
Kingdom คิงดอม Chapter 72
Kingdom คิงดอม Chapter 73
Kingdom คิงดอม Chapter 74
Kingdom คิงดอม Chapter 75
Kingdom คิงดอม Chapter 76
Kingdom คิงดอม Chapter 77
Kingdom คิงดอม Chapter 78
Kingdom คิงดอม Chapter 79
Kingdom คิงดอม Chapter 80
Kingdom คิงดอม Chapter 81
Kingdom คิงดอม Chapter 82
Kingdom คิงดอม Chapter 83
Kingdom คิงดอม Chapter 84
Kingdom คิงดอม Chapter 85
Kingdom คิงดอม Chapter 86
Kingdom คิงดอม Chapter 87
Kingdom คิงดอม Chapter 88
Kingdom คิงดอม Chapter 89
Kingdom คิงดอม Chapter 90
Kingdom คิงดอม Chapter 91
Kingdom คิงดอม Chapter 92
Kingdom คิงดอม Chapter 93
Kingdom คิงดอม Chapter 94
Kingdom คิงดอม Chapter 95
Kingdom คิงดอม Chapter 96
Kingdom คิงดอม Chapter 97
Kingdom คิงดอม Chapter 98
Kingdom คิงดอม Chapter 99
Kingdom คิงดอม Chapter 100
Kingdom คิงดอม Chapter 101
Kingdom คิงดอม Chapter 102
Kingdom คิงดอม Chapter 103
Kingdom คิงดอม Chapter 104
Kingdom คิงดอม Chapter 105
Kingdom คิงดอม Chapter 106
Kingdom คิงดอม Chapter 107
Kingdom คิงดอม Chapter 108
Kingdom คิงดอม Chapter 109
Kingdom คิงดอม Chapter 110
Kingdom คิงดอม Chapter 111
Kingdom คิงดอม Chapter 112
Kingdom คิงดอม Chapter 113
Kingdom คิงดอม Chapter 114
Kingdom คิงดอม Chapter 115
Kingdom คิงดอม Chapter 116
Kingdom คิงดอม Chapter 117
Kingdom คิงดอม Chapter 118
Kingdom คิงดอม Chapter 119
Kingdom คิงดอม Chapter 120
Kingdom คิงดอม Chapter 121
Kingdom คิงดอม Chapter 122
Kingdom คิงดอม Chapter 123
Kingdom คิงดอม Chapter 124
Kingdom คิงดอม Chapter 125
Kingdom คิงดอม Chapter 126
Kingdom คิงดอม Chapter 127
Kingdom คิงดอม Chapter 128
Kingdom คิงดอม Chapter 129
Kingdom คิงดอม Chapter 130
Kingdom คิงดอม Chapter 131
Kingdom คิงดอม Chapter 132
Kingdom คิงดอม Chapter 133
Kingdom คิงดอม Chapter 134
Kingdom คิงดอม Chapter 135
Kingdom คิงดอม Chapter 136
Kingdom คิงดอม Chapter 137
Kingdom คิงดอม Chapter 138
Kingdom คิงดอม Chapter 139
Kingdom คิงดอม Chapter 140
Kingdom คิงดอม Chapter 141
Kingdom คิงดอม Chapter 142
Kingdom คิงดอม Chapter 143
Kingdom คิงดอม Chapter 144
Kingdom คิงดอม Chapter 145
Kingdom คิงดอม Chapter 146
Kingdom คิงดอม Chapter 147
Kingdom คิงดอม Chapter 148
Kingdom คิงดอม Chapter 149
Kingdom คิงดอม Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel