Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 [ThaiScanGOD]

Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

พัสดุที่ถูกส่งมาอย่างกะทันหันในวันหนึ่ง ภายในนั้นมีจดหมายซึ่งเขียนว่า “ขอแสดงความยินดีด้วยครับ คุณเป็น 1 ในแสน ที่ได้เข้าแข่งขัน ไลอาร์ เกม” กับเงินสดร้อยล้านเยนแนบมาด้วย และนั่นคือจุดเริ่มต้นของไลอาร์ เกม

กติกามีเพียง ในอีก 30 วันต่อจากนี้ ซึ่งเป็นวันหลังเกมจบลง จะต้องคืนเงินร้อยล้านเยนที่ตัวเองครอบครองอยู่ ผู้ชนะที่สามารถแย่งเงินที่คู่แข่งครอบครองอยู่มาได้เป็นผลสำเร็จ จะได้เงินร้อยล้านเยน ส่วนผู้แพ้จะต้องแบกรับหนี้สินร้อยล้านเยน…

เราควรจะเชื่อใจใคร หรือเราไม่ควรที่จะเชื่อใจใคร…

Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169

เรื่องย่อ

พัสดุที่ถูกส่งมาอย่างกะทันหันในวันหนึ่ง ภายในนั้นมีจดหมายซึ่งเขียนว่า “ขอแสดงความยินดีด้วยครับ คุณเป็น 1 ในแสน ที่ได้เข้าแข่งขัน ไลอาร์ เกม” กับเงินสดร้อยล้านเยนแนบมาด้วย และนั่นคือจุดเริ่มต้นของไลอาร์ เกม

กติกามีเพียง ในอีก 30 วันต่อจากนี้ ซึ่งเป็นวันหลังเกมจบลง จะต้องคืนเงินร้อยล้านเยนที่ตัวเองครอบครองอยู่ ผู้ชนะที่สามารถแย่งเงินที่คู่แข่งครอบครองอยู่มาได้เป็นผลสำเร็จ จะได้เงินร้อยล้านเยน ส่วนผู้แพ้จะต้องแบกรับหนี้สินร้อยล้านเยน…

เราควรจะเชื่อใจใคร หรือเราไม่ควรที่จะเชื่อใจใคร…

Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 1
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 2
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 3
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 4
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 5
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 6
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 7
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 8
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 9
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 10
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 11
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 12
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 13
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 14
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 15
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 16
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 17
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 18
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 19
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 20
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 21
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 22
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 23
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 24
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 25
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 26
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 27
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 28
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 29
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 30
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 31
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 32
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 33
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 34
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 35
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 36
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 37
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 38
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 39
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 40
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 41
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 42
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 43
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 44
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 45
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 46
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 47
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 48
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 49
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 50
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 51
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 52
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 53
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 54
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 55
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 56
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 57
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 58
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 59
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 60
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 61
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 62
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 63
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 64
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 65
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 66
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 67
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 68
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 69
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 70
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 71
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 72
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 73
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 74
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 75
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 76
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 77
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 78
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 79
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 80
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 81
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 82
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 83
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 84
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 85
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 86
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 87
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 88
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 89
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 90
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 91
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 92
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 93
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 94
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 95
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 96
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 97
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 98
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 99
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 100
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 101
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 102
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 103
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 104
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 105
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 106
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 107
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 108
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 109
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 110
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 111
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 112
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 113
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 114
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 115
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 116
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 117
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 118
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 119
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 120
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 121
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 122
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 123
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 124
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 125
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 126
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 127
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 128
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 129
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 130
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 131
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 132
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 133
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 134
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 135
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 136
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 137
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 138
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 139
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 140
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 141
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 142
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 143
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 144
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 145
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 146
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 147
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 148
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 149
Liar Game เกมหลอก คนลวง ตอนที่ 1-169 Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel