Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 [ThaiScanGOD]

Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

Magister Negi Magi! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! เนกิ สปริงฟิลด์ พ่อมดอัจฉริยะเชื้อสายเวลส์ซึ่งอายุสิบปีที่เพิ่งจบการศึกษาจากโรงเรียน เวทมนตร์ เนื่องจากได้รับคำสั่งเพื่อเป็นทางผ่านไปสู่จอมทเวทที่สูงส่งให้ได้ โดยถูกส่งไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในของโรงเรียนสตรี ระดับมัธยมต้นแห่งหนึ่งนอกจากเนกิจะต้องดูแลนักเรียนหญิง 31 ที่อายุมากกว่าและไม่ได้เคราพเขาอย่างอาจารย์ ทั้งนี้ยังต้องฝึกปรือเวทมนตร์ของตัวเองเพื่อเป็นพ่อมดผู้เก่งกาจตามรอยของ นากิสปริงฟิลด์ บิดาผู้หายสาปสูญ

Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355

เรื่องย่อ

Magister Negi Magi! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! เนกิ สปริงฟิลด์ พ่อมดอัจฉริยะเชื้อสายเวลส์ซึ่งอายุสิบปีที่เพิ่งจบการศึกษาจากโรงเรียน เวทมนตร์ เนื่องจากได้รับคำสั่งเพื่อเป็นทางผ่านไปสู่จอมทเวทที่สูงส่งให้ได้ โดยถูกส่งไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในของโรงเรียนสตรี ระดับมัธยมต้นแห่งหนึ่งนอกจากเนกิจะต้องดูแลนักเรียนหญิง 31 ที่อายุมากกว่าและไม่ได้เคราพเขาอย่างอาจารย์ ทั้งนี้ยังต้องฝึกปรือเวทมนตร์ของตัวเองเพื่อเป็นพ่อมดผู้เก่งกาจตามรอยของ นากิสปริงฟิลด์ บิดาผู้หายสาปสูญ

Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 1
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 2
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 3
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 4
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 5
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 6
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 7
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 8
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 9
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 10
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 11
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 12
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 13
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 14
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 15
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 16
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 17
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 18
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 19
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 20
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 21
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 22
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 23
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 24
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 25
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 26
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 27
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 28
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 29
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 30
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 31
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 32
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 33
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 34
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 35
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 36
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 37
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 38
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 39
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 40
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 41
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 42
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 43
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 44
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 45
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 46
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 47
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 48
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 49
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 50
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 51
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 52
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 53
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 54
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 55
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 56
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 57
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 58
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 59
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 60
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 61
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 62
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 63
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 64
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 65
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 66
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 67
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 68
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 69
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 70
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 71
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 72
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 73
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 74
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 75
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 76
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 77
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 78
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 79
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 80
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 81
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 82
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 83
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 84
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 85
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 86
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 87
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 88
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 89
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 90
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 91
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 92
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 93
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 94
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 95
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 96
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 97
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 98
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 99
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 100
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 101
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 102
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 103
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 104
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 105
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 106
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 107
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 108
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 109
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 110
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 111
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 112
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 113
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 114
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 115
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 116
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 117
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 118
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 119
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 120
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 121
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 122
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 123
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 124
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 125
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 126
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 127
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 128
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 129
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 130
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 131
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 132
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 133
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 134
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 135
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 136
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 137
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 138
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 139
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 140
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 141
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 142
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 143
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 144
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 145
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 146
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 147
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 148
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 149
Mahou Sensei Negima! คุณครูจอมเวท เนกิมะ! ตอนที่ 1-355 Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel