Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา [ThaiScanGOD]

Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

อ่านMr Ajikko มุราตะ เกนจิโร่ ราชาแห่งรสชาติ ได้มาลองชิมอาหารจากร้านซอมซ่อชื่อฮิโนเดะ พ่อครัวที่ปรากฏตัวกลับกลายเป็นอาจิโยชิ โยอิจิ เด็กเมื่อวานซืน เมนูข้าวหน้าหมูทอดสูตรลับที่โยอิจิทำถึงกับทำให้อาจิโอ จักรพรรดิแห่งโลกอาหารเอ่ยปากชม เทศกาลราเม็งใกล้เข้ามาทุกที โยอิจิได้อาสาไปช่วยทำเมนูสูตรใหม่ให้กับร้านนาคาตะ โดยมีโคไรเคงร้านชื่อดังเป็นคู่แข่งสำคัญ!!

Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา

เรื่องย่อ

อ่านMr Ajikko มุราตะ เกนจิโร่ ราชาแห่งรสชาติ ได้มาลองชิมอาหารจากร้านซอมซ่อชื่อฮิโนเดะ พ่อครัวที่ปรากฏตัวกลับกลายเป็นอาจิโยชิ โยอิจิ เด็กเมื่อวานซืน เมนูข้าวหน้าหมูทอดสูตรลับที่โยอิจิทำถึงกับทำให้อาจิโอ จักรพรรดิแห่งโลกอาหารเอ่ยปากชม เทศกาลราเม็งใกล้เข้ามาทุกที โยอิจิได้อาสาไปช่วยทำเมนูสูตรใหม่ให้กับร้านนาคาตะ โดยมีโคไรเคงร้านชื่อดังเป็นคู่แข่งสำคัญ!!

Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 1
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 2
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 3
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 4
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 5
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 6
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 7
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 8
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 9
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 10
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 11
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 12
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 13
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 14
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 15
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 16
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 17
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 18
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 19
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 20
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 21
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 22
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 23
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 24
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 25
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 26
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 27
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 28
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 29
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 30
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 31
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 32
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 33
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 34
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 35
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 36
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 37
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 38
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 39
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 40
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 41
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 42
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 43
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 44
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 45
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 46
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 47
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 48
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 49
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 50
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 51
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 52
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 53
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 54
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 55
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 56
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 57
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 58
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 59
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 60
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 61
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 62
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 63
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 64
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 65
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 66
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 67
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 68
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 69
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 70
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 71
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 72
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 73
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 74
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 75
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 76
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 77
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 78
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 79
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 80
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 81
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 82
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 83
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 84
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 85
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 86
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 87
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 88
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 89
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 90
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 91
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 92
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 93
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 94
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 95
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 96
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 97
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 98
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 99
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 100
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 101
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 102
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 103
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 104
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 105
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 106
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 107
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 108
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 109
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 110
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 111
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 112
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 113
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 114
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 115
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 116
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 117
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 118
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 119
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 120
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 121
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 122
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 123
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 124
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 125
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 126
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 127
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 128
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 129
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 130
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 131
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 132
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 133
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 134
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 135
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 136
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 137
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 138
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 139
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 140
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 141
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 142
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 143
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 144
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 145
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 146
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 147
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 148
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 149
Mr Ajikko พ่อครัวจอมมายา Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel