Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 [ThaiScanGOD]

Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

เด็กหนุ่มชื่อ สิจิมิ ผู้ซึ่งมารดาเพิ่งจากไป เขาถูกส่งตัวไปอาศัยอยู่กับพี่น้องต่างมารดาในอีกเมืองหนึ่ง เขาประหลาดใจมากที่ได้รับรู้ว่าพวกเขาทั้งหมดต่างมีแม่คนละคน แต่มีพ่อคนเดียวกัน โดยที่พวกเขาไม่เคยเห็นหน้าและรู้จักชื่อของผู้เป็นพ่อเลย ทั้งหมดอาศัยอยู่ในแถบชนบท ทั้งที่พ่อของพวกเขามีฐานะร่ำรวยมากๆ แต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไป สิจิมิเหมือนกับสมาชิกของครอบครัวคนอื่นๆ ตรงที่เก่งในด้านนินจัตสึ เพราะเขาเกิดในตระกูลนินจา ด้วยความที่แคเรคเตอร์ของแต่ละคนแตกต่างกันมาก บางครั้ง การทะเลาะวิวาทก็เป็นเรื่องที่ยากจะเลี่ยง หลังจากสิจิมิมาถึงได้ไม่นาน เหล่าพี่น้องตัดสินใจที่จะเดินทางไปเคารพศพยังสุสานของมารดา ในขณะเดินทาง พวกเขาได้พบกับอันตรายต่างๆ มากมาย

Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107

เรื่องย่อ

เด็กหนุ่มชื่อ สิจิมิ ผู้ซึ่งมารดาเพิ่งจากไป เขาถูกส่งตัวไปอาศัยอยู่กับพี่น้องต่างมารดาในอีกเมืองหนึ่ง เขาประหลาดใจมากที่ได้รับรู้ว่าพวกเขาทั้งหมดต่างมีแม่คนละคน แต่มีพ่อคนเดียวกัน โดยที่พวกเขาไม่เคยเห็นหน้าและรู้จักชื่อของผู้เป็นพ่อเลย ทั้งหมดอาศัยอยู่ในแถบชนบท ทั้งที่พ่อของพวกเขามีฐานะร่ำรวยมากๆ แต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไป สิจิมิเหมือนกับสมาชิกของครอบครัวคนอื่นๆ ตรงที่เก่งในด้านนินจัตสึ เพราะเขาเกิดในตระกูลนินจา ด้วยความที่แคเรคเตอร์ของแต่ละคนแตกต่างกันมาก บางครั้ง การทะเลาะวิวาทก็เป็นเรื่องที่ยากจะเลี่ยง หลังจากสิจิมิมาถึงได้ไม่นาน เหล่าพี่น้องตัดสินใจที่จะเดินทางไปเคารพศพยังสุสานของมารดา ในขณะเดินทาง พวกเขาได้พบกับอันตรายต่างๆ มากมาย

Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 1
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 2
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 3
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 4
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 5
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 6
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 7
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 8
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 9
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 10
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 11
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 12
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 13
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 14
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 15
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 16
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 17
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 18
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 19
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 20
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 21
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 22
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 23
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 24
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 25
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 26
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 27
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 28
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 29
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 30
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 31
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 32
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 33
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 34
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 35
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 36
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 37
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 38
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 39
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 40
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 41
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 42
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 43
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 44
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 45
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 46
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 47
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 48
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 49
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 50
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 51
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 52
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 53
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 54
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 55
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 56
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 57
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 58
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 59
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 60
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 61
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 62
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 63
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 64
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 65
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 66
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 67
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 68
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 69
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 70
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 71
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 72
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 73
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 74
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 75
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 76
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 77
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 78
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 79
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 80
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 81
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 82
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 83
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 84
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 85
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 86
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 87
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 88
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 89
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 90
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 91
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 92
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 93
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 94
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 95
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 96
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 97
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 98
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 99
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 100
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 101
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 102
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 103
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 104
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 105
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 106
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 107
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 108
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 109
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 110
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 111
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 112
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 113
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 114
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 115
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 116
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 117
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 118
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 119
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 120
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 121
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 122
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 123
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 124
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 125
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 126
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 127
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 128
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 129
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 130
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 131
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 132
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 133
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 134
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 135
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 136
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 137
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 138
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 139
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 140
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 141
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 142
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 143
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 144
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 145
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 146
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 147
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 148
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 149
Nijiiro Tougarashi พริกขี้หนูสีรุ้ง ตอนที่ 1-107 Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel