Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 [ThaiScanGOD]

Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

โทโอยามา เรียว สาวน้อยไฮสคูล หลานเจ้าของสำนักดาบญี่ปุ่น ที่ได้พบกับ เบนเค ชายแปลกประหลาดที่บอกว่ามาจากอดีต และพยายามจะฆ่าเธอนั้น ได้พ่ายแพ้ให้กับฝีดาบของอุชิวากามารุที่ซ่อนอยู่ในตัวเรียวจึงได้สาบานเป็นข้ารับใช้ ทำให้เธอได้พบความจริงว่า แท้จริงแล้วเธอไม่ใช่ โทโอยามา เรียว แต่แท้จริงแล้วเธอคือ อุชิวากามารุ หรือ มินาโมโตะ โยชิสึเนะ ขุนศึกผู้เลื่องชื่อในอดีต ที่พลัดหลงมายังโลกปัจจุบันและถูกล้างสมองโดยครอบครัวโทโอยามา ที่สูญเสียหลานสาว(เรียวตัวจริง)ไป เมื่อทราบแล้วว่าตัวเองไม่ใช่คนของโลกปัจจุบันเรียวจึงเดินทางไปยังจุดที่เธอพลัดหลงมา และหาทางกลับไปยังคามาคุระ พร้อมด้วยเบงเค และอาโออิเพื่อนที่หลงรักเธอ เมื่อเธอกลับมายังอดีตแล้ว เธอต้องทำศึกเพื่อคืนอิสระให้แก่ตระกูลเกนจิของตน และระหว่างนั้นได้เกิดความรักที่หลากหลายแก่เธอ ทั้งความรักที่สมหวัง ไม่สมหวัง เสียสละ

Ryou เรียว ตอนที่ 1-91

เรื่องย่อ

โทโอยามา เรียว สาวน้อยไฮสคูล หลานเจ้าของสำนักดาบญี่ปุ่น ที่ได้พบกับ เบนเค ชายแปลกประหลาดที่บอกว่ามาจากอดีต และพยายามจะฆ่าเธอนั้น ได้พ่ายแพ้ให้กับฝีดาบของอุชิวากามารุที่ซ่อนอยู่ในตัวเรียวจึงได้สาบานเป็นข้ารับใช้ ทำให้เธอได้พบความจริงว่า แท้จริงแล้วเธอไม่ใช่ โทโอยามา เรียว แต่แท้จริงแล้วเธอคือ อุชิวากามารุ หรือ มินาโมโตะ โยชิสึเนะ ขุนศึกผู้เลื่องชื่อในอดีต ที่พลัดหลงมายังโลกปัจจุบันและถูกล้างสมองโดยครอบครัวโทโอยามา ที่สูญเสียหลานสาว(เรียวตัวจริง)ไป เมื่อทราบแล้วว่าตัวเองไม่ใช่คนของโลกปัจจุบันเรียวจึงเดินทางไปยังจุดที่เธอพลัดหลงมา และหาทางกลับไปยังคามาคุระ พร้อมด้วยเบงเค และอาโออิเพื่อนที่หลงรักเธอ เมื่อเธอกลับมายังอดีตแล้ว เธอต้องทำศึกเพื่อคืนอิสระให้แก่ตระกูลเกนจิของตน และระหว่างนั้นได้เกิดความรักที่หลากหลายแก่เธอ ทั้งความรักที่สมหวัง ไม่สมหวัง เสียสละ

Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 1
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 2
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 3
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 4
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 5
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 6
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 7
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 8
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 9
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 10
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 11
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 12
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 13
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 14
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 15
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 16
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 17
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 18
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 19
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 20
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 21
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 22
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 23
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 24
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 25
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 26
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 27
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 28
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 29
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 30
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 31
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 32
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 33
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 34
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 35
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 36
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 37
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 38
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 39
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 40
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 41
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 42
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 43
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 44
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 45
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 46
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 47
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 48
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 49
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 50
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 51
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 52
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 53
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 54
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 55
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 56
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 57
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 58
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 59
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 60
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 61
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 62
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 63
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 64
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 65
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 66
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 67
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 68
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 69
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 70
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 71
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 72
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 73
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 74
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 75
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 76
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 77
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 78
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 79
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 80
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 81
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 82
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 83
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 84
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 85
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 86
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 87
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 88
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 89
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 90
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 91
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 92
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 93
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 94
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 95
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 96
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 97
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 98
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 99
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 100
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 101
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 102
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 103
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 104
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 105
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 106
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 107
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 108
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 109
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 110
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 111
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 112
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 113
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 114
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 115
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 116
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 117
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 118
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 119
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 120
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 121
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 122
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 123
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 124
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 125
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 126
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 127
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 128
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 129
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 130
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 131
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 132
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 133
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 134
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 135
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 136
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 137
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 138
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 139
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 140
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 141
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 142
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 143
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 144
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 145
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 146
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 147
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 148
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 149
Ryou เรียว ตอนที่ 1-91 Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel