Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ [ThaiScanGOD]

Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ [ThaiScanGOD]-

เรื่องย่อ

อ่านSamurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ เมืองที่คลาคล่ำไปด้วยวัยรุ่นและพวกบ้าระห่ำ ฟูยิมูระ ชินทาโร่ชายแห่งตำนานผู้ได้รับฉายาว่ามังกรคลั่งได้หวนคืนมาที่ชิบุยะแห่งเมืองโตเกียวอีกครั้ง พร้อมทั้งการประกาศจะรวมชิบุยะให้เป็นหนึ่งของคิริว ทัตสึยะเพื่อนรักของ ชินทาโร่ และรั้งตำแหน่งหัวหน้าแก๊งซีโร่ กลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดของชิบุยะ ด้วยทั้ง 2เหตุการณ์นี้ทำให้ชิบุยะเข้าสู่วังวนของกลิ่นคาวเลือดในทันที ชินทาโร่อดีตสมาชิกทีมซีโร่เริ่มผันตัวเข้าสู่การต่อสู้ครั้งนี้ และจะสามารถห้ามเพื่อนรักไม่ให้ทำสงครามเลือดครั้งนี้ได้หรือไม่!?
เรื่องราวการต่อสู้ระหว่างแก๊งแต่ละแก๊งกำลังจะเปิดฉากขึ้นนับจากนี้…..

Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์

เรื่องย่อ

อ่านSamurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ เมืองที่คลาคล่ำไปด้วยวัยรุ่นและพวกบ้าระห่ำ ฟูยิมูระ ชินทาโร่ชายแห่งตำนานผู้ได้รับฉายาว่ามังกรคลั่งได้หวนคืนมาที่ชิบุยะแห่งเมืองโตเกียวอีกครั้ง พร้อมทั้งการประกาศจะรวมชิบุยะให้เป็นหนึ่งของคิริว ทัตสึยะเพื่อนรักของ ชินทาโร่ และรั้งตำแหน่งหัวหน้าแก๊งซีโร่ กลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดของชิบุยะ ด้วยทั้ง 2เหตุการณ์นี้ทำให้ชิบุยะเข้าสู่วังวนของกลิ่นคาวเลือดในทันที ชินทาโร่อดีตสมาชิกทีมซีโร่เริ่มผันตัวเข้าสู่การต่อสู้ครั้งนี้ และจะสามารถห้ามเพื่อนรักไม่ให้ทำสงครามเลือดครั้งนี้ได้หรือไม่!?
เรื่องราวการต่อสู้ระหว่างแก๊งแต่ละแก๊งกำลังจะเปิดฉากขึ้นนับจากนี้…..

Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 1
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 2
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 3
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 4
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 5
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 6
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 7
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 8
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 9
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 10
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 11
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 12
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 13
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 14
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 15
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 16
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 17
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 18
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 19
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 20
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 21
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 22
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 23
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 24
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 25
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 26
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 27
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 28
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 29
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 30
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 31
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 32
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 33
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 34
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 35
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 36
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 37
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 38
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 39
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 40
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 41
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 42
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 43
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 44
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 45
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 46
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 47
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 48
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 49
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 50
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 51
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 52
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 53
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 54
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 55
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 56
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 57
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 58
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 59
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 60
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 61
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 62
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 63
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 64
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 65
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 66
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 67
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 68
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 69
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 70
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 71
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 72
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 73
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 74
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 75
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 76
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 77
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 78
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 79
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 80
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 81
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 82
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 83
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 84
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 85
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 86
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 87
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 88
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 89
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 90
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 91
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 92
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 93
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 94
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 95
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 96
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 97
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 98
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 99
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 100
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 101
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 102
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 103
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 104
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 105
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 106
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 107
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 108
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 109
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 110
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 111
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 112
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 113
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 114
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 115
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 116
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 117
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 118
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 119
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 120
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 121
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 122
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 123
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 124
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 125
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 126
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 127
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 128
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 129
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 130
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 131
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 132
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 133
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 134
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 135
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 136
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 137
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 138
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 139
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 140
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 141
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 142
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 143
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 144
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 145
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 146
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 147
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 148
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 149
Samurai Soldier ซามูไรโซลเยอร์ Chapter 150

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel